Een belastingmaatregel die ervoor moet zorgen dat multinationals aan hun belastingverplichtingen voldoen, pakt slecht uit voor woningcorporaties. Volgens de koepel van woningcorporaties Aedes gaat het om een jaarlijks bedrag van € 300 miljoen. Aedes stelt dat deze maatregel, gevoegd bij andere lastenverzwaringen, ervoor zorgt dat er ieder jaar € 1 miljard minder kan worden besteed aan de broodnodige nieuwbouw van huurwoningen en de verduurzaming van  woningen. Aedes heeft berekend dat door deze combinatie van maatregelen tienduizenden huurwoningen niet gebouwd kunnen worden. De Nederlandse Woonbond stelt dat de overheid daarmee opnieuw een stevige rekening bij huurders en woningzoekenden legt.

Bron: 19-04-2018, aedes.nl: Belastingmaatregel multinationals ten koste van huizen voor huurders

Bron: 19-04-2018, woonbond.nl: Lastenverzwaring brengt aanpak huurwoningen in gevaar