De vier coalitiepartijen willen het mogelijk maken de huurprijs van huurders met een midden- of hoog inkomen in één keer te verhogen tot maximaal de huurtoeslaggrens van € 710,68. Dit is te lezen in de Stentor van 26 september. Op deze manier zouden deze huurders eerder geneigd moeten zijn te verhuizen naar een koop- of vrije sector huurwoning. De woningen die ze na verhuizing achterlaten komen dan beschikbaar voor woningzoekenden die op een beschikbare sociale huurwoning wachten.

Deze voorgestelde maatregel gaat nog veel verder dan de inkomensafhankelijke huurverhoging zoals die in 2013 door voormalig minister van Wonen Stef Blok is ingevoerd. Op basis van deze maatregel konden huurders met een inkomen boven € 41.056 in 2018 een maximale huurverhoging krijgen van 5,4%, terwijl dit voor huurders met een inkomen tot € 41.056 gemiddeld 2,4% en maximaal 3,9% was. De Belastingdienst levert verhuurders de voor deze maatregel benodigde inkomensgegevens.

SallandWonen verhoogde per 1 juli 2018 de huren met gemiddeld het inflatiepercentage van 1,4% en maakte, net als in 2017, in 2018 geen gebruik van de mogelijkheid om de huren op basis van het inkomen extra te verhogen.

Huurdersvereniging Salland heeft in 2014 en 2015 honderden huurders gemobiliseerd om actie te voeren tegen de forse huurverhogingen van die jaren en de inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit heeft toen geleid tot landelijke media aandacht. Ook de Nederlandse Woonbond, de landelijke vereniging van huurders, heeft zich altijd verzet tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging (vanwege de inbreuk op de privacy door de Woonbond ‘gluurverhoging‘ genoemd).

Bron: 26-09-2018, destentor.nl: Scheefwoner gaat veel meer betalen voor zijn huurwoning

Zie ook: 26-09-2018, woonbond.nl: Onduidelijkheid uitrookplan middeninkomens

Zie ook: 20-07-2018, trouw.nl: Stuur scheefwoners niet weg, maar koester ze