Woningcorporaties, waaronder SallandWonen, vragen woningzoekenden om inkomensgegevens op het moment dat zij zich inschrijven als woningzoekende. Dit blijkt in strijd te zijn met de Europese privacywetgeving (AVG), die dit jaar van kracht is geworden. De inkomensgegevens zijn namelijk pas nodig op het moment dat een woningzoekende daadwerkelijk een woning krijgt aangeboden. Het BNNVARA programma Kassa […]

Ledenvergadering HVS uit zorgen over verduurzaming particuliere huursector Zoals bekend worden er in de komende jaren door woningcorporaties miljoenen geïnvesteerd in het verduurzamen van sociale huurwoningen in Nederland. Ook SallandWonen doet dit bij haar ruim 5.000 woningen in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. Naast deze 5.000 corporatiewoningen tellen beide gemeenten echter ook ruim 1.500 huurwoningen […]

Uit een uitspraak van het Europees Gerechtshof blijkt dat Nederland de inkomensgrens om in aanmerking te kunnen komen voor een sociale huurwoning zelf heeft vastgesteld. Jarenlang werd door de Nederlandse overheid gesteld dat de huidige grens was opgelegd door de Europese Commissie. Dit blijkt dus niet het geval. Europa wil wel dat er een inkomensgrens […]

Het bestuur van Huurdersvereniging Salland nodigt de leden uit voor de najaarsvergadering op woensdag 28 november in de grote zaal van het ’t Langhuus, Langstraat 29 in Wijhe. De vergadering begint om 19:30 uur. Vanaf 19:00 uur bent u welkom voor een kopje koffie. Tijdens de ledenvergadering presenteert het bestuur de plannen voor het nieuwe jaar. […]

SallandWonen gaat alle rookmelders in haar huurwoningen controleren. Volgens directeur Marijke Kool gebeurt dit omdat de corporatie veilig wonen belangrijk vindt. “Om die reden vinden wij ook dat het controleren of rookmelders goed werken en de vervanging onze verantwoordelijkheid is”, wordt zij in het persbericht van SallandWonen geciteerd. De controle van alle rookmelders gaat ruim drie […]