De gemeente Olst-Wijhe heeft afspraken gemaakt met SallandWonen, het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) en Financiën de Baas over het voorkomen, snel ontdekken en oplossen van huurschulden. De afspraken zijn afgelopen vrijdag vastgelegd in een convenant. Doel is om te voorkomen dat mensen door een huurschuld uit hun huis worden gezet. De afspraken gaan  ook over […]

De fractievoorzitter van Gemeentebelangen in de gemeenteraad van Raalte, Jan Schokker, vindt dat het College van B&W zich meer moet inspannen om met name starters betere kansen te bieden op een passende huurwoning. Jan Schokker wijst daarbij op de praktijk in de gemeente Nijkerk, waar de gemeente twee verordeningen wil laten vaststellen die ervoor moeten […]

Corporatiekoepel Aedes zegt teleurgesteld te zijn over het gebrek aan urgentie in de plannen van het demissionaire kabinet voor komend jaar. Volgens de koepel is er veel meer nodig om tegemoet te komen aan de noodkreet van de vele woningzoekenden. Wel noemt Aedes de gedeeltelijke afschaffing van de verhuurderheffing een goede, maar wel eerste stap. […]

Burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe willen in overleg met Stichting De Noormandshoek een nader onderzoek naar realisatie van extra woningbouw (75-125 woningen) in het gebied Noordmanshoek in Wijhe. Dat laat de gemeente in een persbericht weten. In de huidige plannen heeft de stichting circa 30 wooneenheden opgenomen. Op 4 oktober 2021 worden de ontwikkelingen rondom […]

Nederland telt ruim 2 miljoen corporatiewoningen. Van die woningen verkeren er 80.000 in matige tot slechte staat en 3.000 in zeer slechte staat. Dat blijkt uit cijfers van de Autoriteit Woningcorporaties, waar RTL Nieuws uit citeert. Gemiddeld is het onderhoudsniveau van 52% van de woningen goed tot uitstekend, van 22% redelijk en van 4% matig […]

Na de sluiting, begin oktober, van de Pauluskerk in Raalte wordt er voor het terrein en het gebouw een nieuwe bestemming gezocht. Eén van de plannen daarvoor is het realiseren van een zogenaamd Knarrenhof. Stichting Knarrenhof realiseert woongemeenschappen voor ouderen, door de stichting gepresenteerd als het alternatief voor mantelzorg. Het is de bedoeling dat de […]