Het bestuur van Huurdersvereniging Salland nodigt de leden uit voor een algemene ledenvergadering op dinsdag 26 juni in het Annahuis (foto), de Plas 8 in Raalte. De vergadering begint om 19:30 uur. Vanaf 19:00 uur bent u welkom voor een kopje koffie. Agenda 1. 19:30 uur opening en mededelingen 2. Vaststellen agenda 3. Verslag van de […]

Een belastingmaatregel die ervoor moet zorgen dat multinationals aan hun belastingverplichtingen voldoen, pakt slecht uit voor woningcorporaties. Volgens de koepel van woningcorporaties Aedes gaat het om een jaarlijks bedrag van € 300 miljoen. Aedes stelt dat deze maatregel, gevoegd bij andere lastenverzwaringen, ervoor zorgt dat er ieder jaar € 1 miljard minder kan worden besteed aan […]

SallandWonen heeft onlangs het onderhoudsproject aan 100 huurwoningen in de wijk Langkamp in Raalte afgerond. Naast een schilderbeurt zijn de daken vervangen en gerepareerd en zijn de gevels (na)geïsoleerd. Ook zijn op 96 woningen zonnepanelen gelegd. De bewoners van deze woningen werken zo actief mee aan duurzaam energiegebruik en besparen op hun energielasten. De woningen hebben nu een minstens energielabel A. […]

SallandWonen gaat het leegstaande kantoorgebouw ‘de Werfhorst’ aan de Botenmakersstraat in Raalte verbouwen tot een wooncomplex met 14 appartementen. Volgens SallandWonen-directeur Marijke Kool wordt hiermee tegemoetgekomen aan de wens van veel woningzoekenden om woonruimte te vinden aan de rand van het dorp en in de buurt van voorzieningen. Het is de bedoeling dat de verbouwing […]

Vandaag publiceert ING de jaarlijkse Woonindex, waarin het vertrouwen in de woningmarkt bij huurders en mensen met een eigen woning wordt besproken. Daaruit zou blijken dat slechts 15 procent van de huurders tevreden is over hun huurwoning. Een groot deel van de huurders vindt dat ze teveel betalen voor hun woning. De helft van hen […]