SallandWonen heeft onlangs nieuwe projecten afgerond. Zo is het appartementencomplex ‘de Brinkerhoek’ aan de Dahliastraat in Raalte voorzien van twee extra appartementen die worden verhuurd aan cliënten van De Parabool. De ontmoetingsruimte van ‘Brinkerhoek’ is verbouwd tot tweekamerappartementen. Deze zijn binnen de bestaande contouren van het gebouw gerealiseerd. Ze zijn elk ongeveer 55 m2 groot […]

Woningcorporaties hebben in 2016 ruim € 18 miljard winst geboekt. Dat blijkt uit de publicatie van het Sectorbeeld 2017 door de Autoriteit Woningcorporaties, waarover de Nederlandse Woonbond op haar website bericht. De Woonbond stelt daarbij dat het grootste deel van die winst (zo’n € 15 miljard) het gevolg is van de waardestijging van het woningbezit […]

Ieder jaar worden de inkomens- en huurprijsgrenzen voor de berekening van het recht op huurtoeslag aangepast. In onderstaand schema vindt u de grenzen voor 2018. Maximale inkomen om voor huurtoeslag in aanmerking te komen. Daarnaast is er een maximum aan het vermogen gesteld van € 30.000 per lid van het huishouden.  Basishuur is het bedrag […]

De SP in Raalte wil het mogelijk maken dat huurders van vrijesectorwoningen, die een te hoge huur betalen in verhouding tot hun inkomen, een korting op het te betalen bedrag krijgen. In Amsterdam en Utrecht zijn al dergelijke afspraken gemaakt. In de Stentor van 29 januari wijst SallandWonen-directeur Marijke Kool erop dat haar corporatie zeker […]

Binnenkort wordt de de nieuwe waarde van woningen voor de WOZ (Waardering Onroerende Zaken) bekend gemaakt. Op basis van deze waarde betalen woningeigenaren onroerend zaak belasting (OZB) aan de gemeente. Hoewel het gebruikersdeel van de OZB, dus de belasting die ook huurders aan de gemeente moesten betalen, sinds 2005 is afgeschaft, is de WOZ-waardevan de […]

De Rotterdamse woningcorporatie Havensteder vraagt aandacht voor het groeiend aantal huurders dat overlast veroorzaakt door de bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg. Mensen die eigenlijk niet zelfstandig kunnen wonen kunnen daardoor niet meer in instellingen terecht. Havensteder stelt dat deze mensen vaak een gevaar vormen voor zichzelf, hun buren en het personeel van de corporatie. De corporatie pleit […]