Directeur Marijke Kool spreekt berichten over grote winsten tegen

De Nederlandse Woonbond is dit voorjaar een actie gestart om de huren van corporatiewoningen met 10% verlaagd te krijgen. Volgens de landelijke belangenvereniging van huurders maakten corporaties in 2015 en 2016 forse winsten op het beheer van hun woningbezit die dit mogelijk maken. Zo heeft de Woonbond de winst van SallandWonen over die jaren berekend op 53%.

Verkeerde berekening Woonbond
Tijdens de gisterenavond goed bezochte Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging Salland in het Annahuis in Raalte reageerde SallandWonen-directeur Marijke Kool hier op. Zij stelde voorop dat SallandWonen er niet is om winst te maken. SallandWonen heeft als doel om het wonen voor duizenden Sallanders in voldoende en kwalitatief goede en betaalbare woningen mogelijk te maken. Ook stelde ze dat de bewering van de Woonbond gewoon onjuist is. Bij de berekening van de Woonbond is een aantal kostenposten om onduidelijke redenen buiten beschouwing gelaten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om betaalde rente op leningen, kosten van groot onderhoud en de onrendabele top op nieuwbouw. Als al deze posten wel in de berekening worden meegenomen, resteert er over beide jaren een winst van minder dan 4%. Doordat de kosten niet ieder jaar gelijk zijn, staat daar tegenover dat in andere jaren juist sprake was van een verlies.

Grote opgave
Marijke Kool benadrukte dat betaalbaarheid een van de prioriteiten van SallandWonen is. Dit blijkt uit de gematigde huurverhogingen van de afgelopen paar jaar van gemiddeld niet meer dan de inflatie. Verder wees ze op de enorme opgaven waar corporaties voor staan. SallandWonen gaat in de komende jaren 300 nieuwe woningen bouwen, investeert veel geld in het duurzaam maken en in het (groot) onderhoud van de woningen. Bovendien moet er op de langere termijn gezorgd worden dat het hele woningbezit gasloos en CO2-neutraal wordt. De aanwezige huurders konden met deze uitleg goed uit de voeten.

Nieuwe voorzitter en nieuw logo
Tijdens de vergadering nam de huurdersvereniging afscheid van voorzitter Rinus van Houte. Op voordracht van het bestuur werd secretaris Hans Baelemans unaniem als opvolger van Rinus gekozen. Ook presenteerde het bestuur een nieuw logo voor de vereniging, dat door de vertrekkend voorzitter werd onthuld. De ontwerper van het logo, Barbara Jansen van Raalter communicatiebureau Guts lichtte het ontwerp toe.