Het bestuur van Huurdersvereniging Salland nodigt u uit voor een Algemene Ledenvergadering op maandag 24 juni om 19:30 uur (inloop vanaf 19 uur) in het Holstohus, Jan Schamhartstraat 5 in Olst.

De onderwerpen

• Jaarverslag 2023

We vragen de leden het jaarverslag van onze secretaris over 2023 vast te stellen. Het gehele jaarverslag, inclusief de jaarrekening, kunt u downloaden op onze website of inzien op ons kantoor. Een korte terugblik vindt u op de binnenpagina’s van deze nieuwsbrief.

• Jaarrekening 2023 en verslag kascontrolecommissie

Ook het financieel verslag van de penningmeester moet door de leden worden vastgesteld. Namens de leden controleert de kascontrolecommissie de financiën van 2023. De commissie stelt de leden voor het bestuur decharge te verlenen voor het in 2023 gevoerde financiële beleid.

• Thema: veiligheid in en om het huis

Bestuurslid Armand Hoffman houdt een inleiding over het belang van maatregelen om de veiligheid in en rond de woning te waarborgen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de brandveiligheid en de gevaren van koolmonixide. Tijdens dit programmaonderdeel is er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie.

Download: Jaarverslag 2023 en verslag ALV 28-11-2023