De landelijke belangenvereniging van huurders, de Nederlandse Woonbond, en de koepel van woningcorporaties, Aedes, hebben op bestuurlijk niveau overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van de huurprijzen in de komende paar jaar. In het zogenaamde ‘Sociaal Huurakkoord’ is afgesproken dat de jaarlijkse huurverhoging beperkt wordt tot het inflatiepercentage. Dit is een verlaging ten opzichte van de afgelopen jaren. De woningcorporaties mochten toen de huren verhogen met het inflatiepercentage plus 1%. Daar staat tegenover dat de huurverhogingen bij nieuwe huurcontracten niet meer met het gemiddelde worden meegerekend.

Naast de beperkte huurstijging komt er specifieke aandacht voor huurders met een laag inkomen en een relatief hoge huur en worden de woonlasten voor huurders ook beperkt door het verder verduurzamen van corporatiewoningen.

Het Sociaal Huurakkoord heeft een looptijd tot 2021.

Bron: 21-12-2018, aedes.nl: Huurders en woningcorporaties stemmen in met nieuw Sociaal Huurakkoord

Bron: 18-12-2018, woonbond.nl: Sociaal Huurakkoord legt huurstijging verder aan banden

One Response to Woonbond en Aedes maken afspraken over beperkte huurstijging
  1. […] de Nederlandse Woonbond roepen minister Ollongren van Binnenlandse Zaken op om het onlangs gesloten Sociaal Huurakkoord om te zetten in nieuw beleid. De Woonbond wijst daarbij op de noodzaak om de afspraken over een […]

Comments are closed.


[top]