Bestuur

John van Uuden


voorzitter / waarnemend secretaris

Sinds 2002 woon ik met mijn vrouw met veel plezier in Heino. Ik ben in 1957 geboren in Arnhem en heb twee kinderen en twee kleinkinderen. Ik heb een technische achtergrond als leidinggevende in de installatietechniek. In mijn vrije tijd wil ik mij, onder andere, graag inzetten voor verduurzamen van woningen, dat betekent voor de huurders lage energiekosten, leefbaarheid terug brengen in de woonwijken en mobiliteit in onze mooie gemeenten.

Edwin Zand Scholten


penningmeester en bestuurslid belangenbehartiging

Ik woon in de wijk Olykampen. De reden dat ik hierbij betrokken ben is omdat ik voorzie dat de toekomst van wonen zwaar onder druk wordt gezet. Geen woningen voor jongeren, ouderen waar geen aanleunwoningen meer voor worden gemaakt. Plus de instroom vanuit het buitenland, dan is een sterke huurdersorganisatie belangrijk.

Ria Schottman


bestuurslid relatiebeheer

Met veel plezier woon ik al ruim zes jaar in een appartement in Raalte Noord. Ik ben geboren in 1956 en heb drie kinderen en vier kleinkinderen. Ik heb twintig jaar als project/programma ondersteuner gewerkt voor verschillende overheden. In september 2022 ben ik met pensioen gegaan. Naast het genieten van kinderen en kleinkinderen zet ik me ook graag in voor de medemens. En de huurdersvereniging heeft mij gevraagd voor een functie binnen het bestuur. Graag wil ik dan ook op deze plek mijn steentje bijdragen aan een fijne leefomgeving in de gemeenten van de huurdersvereniging.

Armand Hoffman


bestuurslid belangenbehartiging

Mijn naam is Armand Hoffman, ik ben met pensioen van de Koninklijke Marine. Ik vind het erg belangrijk als bestuurslid mijn bijdrage te leveren om de bewoners van de huurwoningen (van SallandWonen) duidelijk te informeren over recente ontwikkelingen in de woningbouw in onze gemeente. Ik wil graag een bijdrage leveren aan het blijven verbeteren en innoveren van een gezond, veilig en goed woonklimaat in onze gemeente en mijzelf inzetten voor Huurdersvereniging Salland.

secretaris

Huurdersvereniging Salland is op zoek naar een secretaris. Zie huurdersverenigingsalland.nl/vacatures

Vacature


bestuurslid PR & Communicatie

Huurdersvereniging Salland is op zoek naar een bestuurslid die zich specifiek gaat bezighouden met PR & Communicatie. Zie huurdersverenigingsalland.nl/vacatures

Vacature


bestuurslid particuliere sector

Huurdersvereniging Salland is op zoek naar een bestuurslid die zich specifiek gaat bezighouden met de belangenbehartiging in de particuliere huursector. Zie huurdersverenigingsalland.nl/vacatures.

Tini Oosterbroek


administratief medewerker

Ik ben in 1955 geboren in Zwolle en heb die mooie stad ook nooit verlaten. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen en twee kleinkinderen. Sinds november 2021 ben ik gepensioneerd. Omdat achter de geraniums zitten niks voor mij is ging ik op zoek naar een nieuwe invulling. Zo kwam ik terecht bij de huurdersvereniging. Ik ondersteun het bestuur bij diverse werkzaamheden voornamelijk op administratief gebied. Naast het werk voor de huurdersvereniging werk ik als vrijwilliger voor buurtbemiddeling.

Tom van der Holst


adviseur

Ik ben geboren in 1962 in Den Haag, woon in Twente, ben getrouwd en heb drie volwassen zoons. Sinds 1999 ben ik verbonden aan Huurdersvereniging Salland. Ik ondersteun het bestuur bij de belangenbehartiging van huurders en bij alle andere bestuurstaken. Ook ben ik aanspreekpunt voor huurders met vragen.