Wie we zijn en wat we doen

Even voorstellen

Huurdersvereniging Salland (HVS) is een belangenorganisatie voor alle huurders in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. Het maakt daarbij niet uit of u huurt van SallandWonen of van een particuliere verhuurder.

Wat doen we?

HVS is opgericht in 1994. Sinds die tijd is er ruime kennis en ervaring opgedaan in het behartigen van de belangen van huurders en woningzoekenden. Dit uit zich in de volgende activiteiten:

  • het geven van voorlichting en advies aan huurders over bijvoorbeeld onderhoud en woningverbetering, de regels rond huurverhogingen, huurtoeslag en servicekosten, verhuizingen en WOZ-waarde;
  • het ondersteunen van leden bij meningsverschillen met de verhuurder, ook als er procedures nodig zijn om tot een oplossing te komen;
  • regelmatig overleg voeren met verhuurders over bijvoorbeeld de huurprijzen, het onderhoudsbeleid, het verhuisbeleid en de klantgerichtheid;
  • regelmatig overleg voeren met gemeenten over onder andere de gemeentelijke heffingen, nieuwbouw, wijkverbetering en woningaanpassingen voor gehandicapten;
  • het oprichten van huurderscommissies en het begeleiden daarvan.

Om goed de belangen te kunnen behartigen, moet HVS goed weten wat er onder haar leden leeft. Daarom zijn er tweemaal per jaar ledenvergaderingen.  Bovendien kan men bij HVS terecht voor vragen via telefoon, e-mail of persoonlijk op het kantoor.