Oproep en woonprotest

HVS roept gemeente Olst-Wijhe op om voor haar inwoners te zorgen. Want, schoolterrein De Tellegen is voor huizen. Niet voor winst!

 

De herontwikkeling van schoolterrein de Tellegen biedt de gemeente Olst-Wijhe aan ontwikkelaars aan. Maar zorgen zij voor passende, betaalbare woningen? Er is juist ernstige behoefte aan sociale huurwoningen: senioren willen in de kern van het dorp wonen. Er zijn te weinig huizen, te weinig bouwlocaties en er is doorstroming nodig.

Voor een huurwoning kom je vandaag de dag op een jarenlange wachtlijst en koopwoningen zijn onbetaalbaar. Juist een schoolterrein is van grote emotionele en sociale waarde. Het is van oudsher een plek waar mensen omheen zijn gaan wonen, werken en leven. Waar we samen opgroeiden, waar winkels en belangrijke voorzieningen zijn. Het zijn nu de beste locaties voor seniorenwoningen, zodat de doorstroom op gang komt.

HVS heeft alle redacties aangeschreven in de regio, om zo de oproep kenbaar te maken. Ook is er een brief gestuurd naar de gemeente Olst-Wijhe.

Woningen zijn voor woningzoekenden, niet voor (rijke) investeringsmaatschappijen
Wij begrijpen het belang van de financiële opbrengsten maar dat mag nu niet de hoofdrol spelen. Senioren moeten doorstromen en jongeren willen het huis uit. Dat kan al jaren niet meer, waardoor de woningnood alleen maar groter is geworden. Deze oude schoollocatie is een ‘couleur locale’, het behoort aan de Wijhenaren. Niet aan beleggers die er onbetaalbare woningen bouwen, voor niet-Sallanders.

In Salland zijn er meerdere locaties waar gemeente Olst-Wijhe en Raalte naar moeten kijken. De grond rondom het voormalig Hof-terrein in Raalte-Noord is tevens zo’n plek. Een locatie waar van oudsher gezorgd is voor mensen en specifiek voor veiligheid. Het is een plek waar altijd perspectief geboden werd. Wees je ervan bewust dat dit het fundament is en dat het niet zomaar verhandeld mag worden. Woonlasten stijgen. Tegelijkertijd slaan beleggers en speculanten hun slag: voor hen zijn woningen handelswaar, wereldwijd de veiligste investering voor wie winst wil maken.


Landelijk komen er bewegingen op gang: het Woonprotest en de Woonopstand.

HVS ondersteunt de landelijke beweging dan ook van harte. Woningen zijn voor woningzoekenden, niet voor (rijke) investeringsmaatschappijen. Het actuele onderwerp, dat de gemeente Olst-Wijhe het oude schoolterrein, De Tellegen, aanbiedt aan ontwikkelaars sluit hier precies op aan. We vragen ons ook af… Is er ruimte voor een burgerinitiatief in plaats van de gunning aan ontwikkelaars? Bovendien staat de school al lange tijd leeg. Er moet nu nog gestart worden met het soorten-onderzoek naar beschermde dieren. Stel dat er een bijzondere vleermuis gevonden wordt, dan vertraagt het de start. Hoeveel tijd vraagt dat nog?!

Raakt dit onderwerp u? Laat het ons weten: info@huurdersverenigingsalland.nl

Landelijk aanhaken en meedoen aan het Woonprotest?
Het Woonprotest is op 12 september om 14:00 uur in het Westerpark in Amsterdam.
https://woonprotest.nl/

Op 17 oktober om 14:00 uur vindt de Woonopstand plaats in Rotterdam.
https://www.woonopstand.nl/