De Hoge Raad heeft vorig jaar eerdere uitspraken van lagere rechters bevestigd dat de Belastingdienst van maart 2013 tot april 2016 ten onrechte informatie over het inkomen van huurders aan hun verhuurder heeft verstrekt. Huurders die als gevolg daarvan te maken hebben gehad met de inkomensafhankelijke huurverhoging, door de Nederlandse Woonbond steevast ‘gluurverhoging’ genoemd, konden […]

Steeds meer woningcorporaties zetten zogenaamde seniorenmakelaars in om ouderen in grotere eengezinswoningen te helpen met verhuizen naar een meer passende woning. Veel ouderen zien op tegen een verhuizing of overzien de kosten van het verhuizen en een andere woning niet. De inzet van de makelaars kan hen de ondersteuning bieden waarmee ze de stap naar […]

De Tweede Kamer heeft op 9 april ingestemd met verlenging van de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten. Door de verlenging blijft de maximale huurverhoging voor vrije sector huurwoningen gelijk aan de laagste van twee percentages: De gemiddelde CAO-loonontwikkeling plus 1% (in 2024 5,8 + 1,0 = 6,8%), of De inflatie plus 1 % (in 2024 4,5 […]

Dinsdag 9 april presenteerde het Nibud het rapport: Geldzaken in de praktijk 2024. Daaruit blijkt dat het de goede kant op gaat met de financiële situatie van de meeste Nederlandse huishoudens. Toch komen in het onderzoek ook groepen naar voren die op meerdere vlakken financieel kwetsbaarder en onzekerder blijven dan anderen. Dat zijn met name […]

De maximale huurverhoging voor de meeste sociale huurwoningen wordt in 2024 5,8%. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken eind december bekend gemaakt. Volgens de afspraken tussen het ministerie, de landelijke huurdersbelangenvereniging Nederlandse Woonbond, de landelijke koepel van woningcorporaties Aedes en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uit 2022 is de maximale jaarlijkse huurverhoging tot en […]