Huurdersvereniging Salland werkt vanuit een onafhankelijke positie Afgelopen week vroeg de lokale SP in Raalte en Olst-Wijhe zich hardop af of Huurdersvereniging Salland (HVS) wel doet waar ze voor is opgericht: het behartigen van de belangen van huurders in deze beide gemeenten. Het antwoord op die vraag is een simpel en volmondig “ja”. HVS is […]

De Huurcommissie heeft op verzoek van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken op haar website een registratiepunt geopend voor huurders die door de Coronacrisis betalingsproblemen hebben gekregen. Als hun verhuurder niet bereid is met de huurder naar oplossingen te zoeken, kunnen huurders dat op het meldpunt laten registreren. De minister wil met deze registratie inzicht krijgen […]

Komende zondag, 21 juni, passeert het bedrag dat sociale verhuurders aan verhuurderheffing hebben moeten afstaan het enorme bedrag van € 10.000.000.000. Corporatiekoepel Aedes vraagt daar vandaag aandacht voor in aanloop naar het algemeen overleg bouwen in de Tweede Kamer van vanmiddag. Met een teller op de website van Aedes wordt dat zichtbaar gemaakt. Aedes stelt […]

De Eerste Kamer heeft voor de tweede keer een motie van SP-senator Kox aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen de huren te bevriezen. De bijna voltallige oppositie is bang dat huurders door de stijgende huren nog meer in de problemen komen als daarnaast ook hun inkomen daalt als gevolg van de Coronacrisis. Tot nu toe […]

Sinds het begin van de corona uitbraak heeft SallandWonen besloten de toegang tot het kantoor te beperken. Aan medewerkers wordt gevraagd zoveel mogelijk thuis te werken. Ook aan huurders wordt gevraagd niet naar de Domineeskamp te komen en zaken zoveel mogelijk telefonisch of online te regelen. Zoals u weet houdt Huurdersvereniging Salland kantoor in het […]