Nu de Eerste Kamer op 25 juni ook heeft ingestemd met de Wet betaalbare huur van minister Hugo de Jonge, kunnen per 1 juli meer huurders aanspraak maken op huurprijsbescherming. Tot nu konden alleen huurders van sociale huurwoningen (< € 879,67 of < 144 woningwaarderingspunten) afdwingen dat een hogere huur wordt verlaagd. Dat wordt nu […]

Het bestuur van Huurdersvereniging Salland nodigt u uit voor een Algemene Ledenvergadering op maandag 24 juni om 19:30 uur (inloop vanaf 19 uur) in het Holstohus, Jan Schamhartstraat 5 in Olst. De onderwerpen • Jaarverslag 2023 We vragen de leden het jaarverslag van onze secretaris over 2023 vast te stellen. Het gehele jaarverslag, inclusief de […]

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 25 april ingestemd met de Wet Betaalbare huur van minister Hugo de Jonge. Hierdoor gaat ook voor veel woningen in de vrije sector een maximale huurprijs gelden. Volgens het wetsvoorstel moet dit de betaalbaarheid verbeteren voor meer dan 300.000 huurders. De huurprijs van deze woningen zal […]

De Hoge Raad heeft vorig jaar eerdere uitspraken van lagere rechters bevestigd dat de Belastingdienst van maart 2013 tot april 2016 ten onrechte informatie over het inkomen van huurders aan hun verhuurder heeft verstrekt. Huurders die als gevolg daarvan te maken hebben gehad met de inkomensafhankelijke huurverhoging, door de Nederlandse Woonbond steevast ‘gluurverhoging’ genoemd, konden […]

Steeds meer woningcorporaties zetten zogenaamde seniorenmakelaars in om ouderen in grotere eengezinswoningen te helpen met verhuizen naar een meer passende woning. Veel ouderen zien op tegen een verhuizing of overzien de kosten van het verhuizen en een andere woning niet. De inzet van de makelaars kan hen de ondersteuning bieden waarmee ze de stap naar […]

De Tweede Kamer heeft op 9 april ingestemd met verlenging van de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten. Door de verlenging blijft de maximale huurverhoging voor vrije sector huurwoningen gelijk aan de laagste van twee percentages: De gemiddelde CAO-loonontwikkeling plus 1% (in 2024 5,8 + 1,0 = 6,8%), of De inflatie plus 1 % (in 2024 4,5 […]