Verkiezing nieuw bestuur maakt doorstart mogelijk Op 28 november hield Huurdersvereniging Salland (HVS) haar halfjaarlijkse ledenvergadering in het Annahuis in Raalte. De ledenvergadering stemde daarbij unaniem in met de benoeming van vier nieuwe leden in het bestuur. Van de twee nog zittende bestuursleden werd deze avond afscheid genomen. Het nieuwe bestuur presenteerde daarnaast haar plannen […]

Het bestuur van Huurdersvereniging Salland nodigt haar leden uit voor een Algemene Ledenvergadering op dinsdag 28 november om 19:30 uur (inloop vanaf 19 uur) in Het Annahuis, De Plas 8 in Raalte. Afscheid en welkom Deze ledenvergadering staat in het teken van de vernieuwing van het bestuur. Voorzitter Ina Duursema en penningmeester Ria Blankenvoort hebben […]

Volgens het Ministerie van Financiën laat circa 10% van de mensen toeslagen liggen. Misschien geldt dat ook voor u? Laat geen geld liggen en controleer of u recht heeft op huurtoeslag (of andere toeslagen) op de website van de Belastingdienst: Kan ik toeslag krijgen? Let op: Tot 1 september kunnen de toeslagen voor 2022 nog […]

De Nederlandse Woonbond is op zoek naar huurders die willen deelnemen aan een proefproces over financiële compensatie voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. De Hoge Raad heeft eerdere rechterlijke uitspraken bevestigd dat de Belastingdienst van 1 maart 2013 tot 1 april 2016 geen inkomensgegevens aan verhuurders had mogen verstrekken. De Woonbond wil enkele huurders die al eerder […]

Huurders van een woningcorporatie, zoals SallandWonen, met een huurprijs van meer dan € 575,03 en een laag inkomen hadden per 1 juli recht op een huurverlaging. Heb je geen huurverlaging gekregen en denk je er wel voor in aanmerking te komen? Controleer of je er alsnog recht op hebt. Kijk daarvoor op de website van […]

Wil jij als huurder of woningbezitter advies of tips met betrekking tot het vergroenen, klimaatvriendelijk(er) en of bloemrijker maken van jouw tuin? De Tuincoaches regio Raalte geven gratis en vrijblijvend advies, waarbij jouw eigen wensen en persoonlijke situatie centraal staan. Dat advies kan individueel worden gegeven, maar ook in groepsverband, zoals een straat- of buurtgezelschap. […]