Onderhoud en renovatie

Iedere huurwoning heeft onderhoud nodig. Ook die van u. Maar hoe weet u nu welke zaken u zelf moet regelen en welke zaken de verantwoordelijkheid van de verhuurder zijn. Huurdersvereniging Salland helpt u graag op weg.

Tussen een verhuurder en een huurder bestaat een wettelijke verdeling van de onderhoudstaken. Kort gezegd is het groot onderhoud voor rekening van de verhuurder en moet u zelf het klein dagelijks onderhoud verrichten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het binnenschilderwerk, het vervangen van hang- en sluitwerk of het onderhouden van de tuin. Wat allemaal tot het klein dagelijks onderhoud behoort staat beschreven in de bijlage van het zogenaamde ‘besluit kleine herstellingen’. Deze bijlage kunt u vinden op de website van de overheid.

Uw verhuurder moet ervoor zorgen dat uw huurwoning in goede staat verkeert. Mocht de woning toch een gebrek krijgen, zoals bijvoorbeeld een lekkend dak, dan moet hij dit verhelpen. Doet uw verhuurder niets of onvoldoende aan een gebrek? Dan kunt u bij de Huurcommissie om een tijdelijke huurverlaging vragen. De huurverlaging duurt totdat uw verhuurder de gebreken heeft verholpen. Alleen ernstige onderhoudsgebreken zijn aanleiding voor huurverlaging.

Een overzicht van dit soort ernstige onderhoudsgebreken vindt u in het Gebrekenboek van de Huurcommissie. Daarbij staat ook vermeld hoeveel huurverlaging het gebrek tot gevolg kan hebben.