Klacht

Als u als huurder ontevreden bent over de wijze van handelen door SallandWonen en u komt er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de regionale klachtenadviescommissie. Onenigheid over de huurprijs of de servicekosten kunt u voorleggen aan de Huurcommissie.

Wat kan de klachtenadviescommissie voor mij betekenen?

Als u het niet eens bent met een beslissing of klachten hebt over het handelen of juist nalaten daarvan door uw verhuurder dan moet u daar in eerste instantie zelf met uw verhuurder proberen uit te komen. SalllandWonen heeft in het informatieblad ‘Ontevreden over onze dienstverlening? Meld het ons’ een stappenplan opgenomen die u kunt doorlopen als u een klacht heeft. Als u er uiteindelijk samen toch niet uitkomt bestaat de mogelijkheid uw klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. Sinds 1 januari 2013 is SallandWonen aangesloten bij de klachtenadviescommissie van onder meer de woningcorporaties in Zwolle. U kunt uw klacht richten aan:

Klachtenadviescommissie
Postbus 180
7200 AD Raalte

De klachtenadviescommissie past hoor en wederhoor toe, waardoor zowel de huurder als SallandWonen hun kant van het verhaal kunnen vertellen. Dit gebeurt tijdens de hoorzitting. Na de hoorzitting brengt de commissie advies uit aan SallandWonen over de manier waarop de klacht in hun ogen moet worden afgehandeld. Het gaat dus niet om een bindende uitspraak. De praktijk leert echter dat het advies van de Klachtenadviescommissie bijna altijd door SallandWonen wordt overgenomen.

Wat kan de huurcommissie voor mij betekenen?

De Huurcommissie is een landelijke onafhankelijke, onpartijdige commissie die meningsverschillen tussen huurders en verhuurders behandelt over de hoogte van de huur of de servicekosten. Een uitspraak van de Huurcommissie is bindend. U kunt de Huurcommissie inschakelen als u huurder bent van een niet-geliberaliseerde (sociale) huurwoning. Of de woning geliberaliseerd is hangt af van de hoogte van de huurprijs bij aanvang van de huurovereenkomst. U kunt dit nalezen op de pagina over liberalisatie op de  website van de Huurcommissie.

U kunt de Huurcommissie inschakelen als:

  • u een all-inprijs betaalt waarbij niet duidelijk is wat de kale huurprijs is en wat de servicekosten zijn. U kunt de Huurcommissie vragen de all-inprijs te splitsen in een kale huurprijs en een voorschot servicekosten.
  • uw huurcontract nog geen zes maanden bestaat. De Huurcommissie kan voor u checken of de huurprijs redelijk is. Deze toets aanvangshuurprijs voert de Huurcommissie ook uit voor geliberaliseerde (vrije sector) woningen.
  • uw huurprijs hoger is dan de maximaal toegestane huurprijs. U kunt een verzoek om  huurverlaging indienen.
  • uw verhuurder zich bij de wettelijke jaarlijkse huurverhoging niet aan de regels heeft gehouden.
  • U het niet eens bent met een huurverhoging na renovatie.
  • uw woning achterstallig onderhoud heeft. U wilt tijdelijke huurverlaging totdat de gebreken verholpen zijn door uw verhuurder.
  • u van mening bent dat uw maandelijkse voorschot nutsvoorzieningen (gas, water en elektriciteit) te hoog is.
  • u het niet eens bent met de jaarlijkse eindafrekening van de servicekosten.

Meer informatie kunt u lezen op www.huurcommissie.nl.