Huurkosten

Als huurder krijgt u als vanzelfsprekend te maken met huurkosten en toeslagen. Het is echter niet eenvoudig om alle regels bij te houden. Huurdersvereniging Salland geeft u graag meer informatie over gebruikelijke huurtarieven, toegestane huurverhogingen en mogelijk recht op huurtoeslag.

Is mijn huur niet te hoog?

Beginhuur

De maximaal toegestane huurprijs van elke huurwoning is te berekenen aan de hand van het woningwaarderingsstelsel. Een woning krijgt punten voor onder meer de oppervlakte en de aanwezige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de wijze van verwarmen, het aantal radiatoren, de aanwezigheid van isolatie of de grootte van de tuin. Hoe meer punten, hoe hoger de maximale huur. U kunt de puntentelling van uw woning opvragen bij uw verhuurder of de ‘Huurprijscheck’ doen op de website van de Huurcommissie.

Nadat het huurcontract is ingegaan heeft u zes maanden de tijd om bij de Huurcommissie een oordeel te vragen over de hoogte van de aanvangshuurprijs. Als u een ‘all-in’ huurprijs betaalt, dan kunt u uw verhuurder vragen de huurprijs te splitsen in een kale huurprijs en een voorschotbedrag servicekosten. Op die manier kunt u zien of de kale huur niet te hoog is. Als uw verhuurder dit weigert of u wordt het niet eens over de splitsing dan kunt u de Huurcommissie vragen het bedrag voor u te splitsen. Aan een uitspraak van de Huurcommissie moet uw verhuurder zich houden.

Servicekosten

Servicekosten zijn de kosten van uw woning die bovenop uw kale huur komen. Waar u precies voor betaalt, moet in uw huurcontract staan. Uw verhuurder kan dit dus niet zomaar veranderen. Uw verhuurder mag ook geen winst maken op deze zaken.

In het bedrag dat u voor de servicekosten betaalt, kunnen onder meer de kosten voor het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten, de kosten van een lift en de kosten van een huismeester zitten, maar ook de levering van gas, elektra en water. Hiervoor betaalt u maandelijks een voorschot. Uw verhuurder maakt één keer per jaar, vóór 1 juli, een eindafrekening van de werkelijk gemaakte kosten in het afgelopen kalenderjaar. Daaruit blijkt dan of u teveel heeft betaald of te weinig. In het eerste geval betaalt uw verhuurder u het teveel betaalde terug, in het tweede geval moet u bijbetalen.

Als u het niet eens bent met de eindafrekening van de servicekosten kunt u tot 2½  jaar na afloop van het kalenderjaar waarover de afrekening gaat de Huurcommissie inschakelen.

Hoe hoog mag de huurverhoging zijn?

Uw verhuurder mag de huur één keer per twaalf maanden verhogen met maximaal het wettelijke huurverhogingspercentage. De meeste verhuurders laten de huurverhoging op 1 juli ingaan, maar dit is geen verplichting. De overheid stelt daarvoor ieder jaar een nieuw percentage vast. Uw verhuurder mag uw kale huurprijs met dit percentage verhogen, maar een lager percentage mag ook. Uw verhuurder moet het voorstel voor de huurverhoging minimaal twee maanden voor de ingangsdatum van de verhoging aan u toesturen. Als hij de huur per 1 juli wil verhogen moet hij u daar dus uiterlijk 30 april van in kennis stellen.

Bent u het niet eens met de huurverhoging?

Als u het niet eens bent met de huurverhoging kunt u dit tot de ingangsdatum van de verhoging bij uw verhuurder kenbaar maken. Een formulier waarmee u dit kunt doen is op de website van de Huurcommissie te downloaden. Een andere mogelijkheid om uw bezwaar kenbaar te maken is door de huurverhoging niet te betalen. Als u de niet verhoogde huurprijs blijft betalen zal uw verhuurder u vragen om uw bezwaar toe te lichten. Als u het niet eens wordt kan de Huurcommissie gevraagd worden een oordeel te vellen over de redelijkheid van het huurverhogingsvoorstel.

Huurverhoging na woningverbetering

Uw verhuurder mag de huurprijs ook verhogen als hij uw woning heeft verbeterd, bijvoorbeeld als hij de woning heeft geïsoleerd of centrale verwarming heeft aangebracht. U moet dan wel toestemming hebben gegeven voor de verbeteringen. Niet elke verbetering of renovatie aan uw woning mag leiden tot een huurverhoging. Uw verhuurder mag de huurprijs alleen verhogen als de nieuwe voorziening meer comfort biedt dan de oude. Een voorbeeld is het aanbrengen van centrale verwarming in de plaats van kachels. Maar is bijvoorbeeld uw keuken aan vervanging toe, dan mag uw verhuurder daarvoor geen huurverhoging vragen. Als u het niet eens bent met de in rekening gebrachte huurverhoging voor een woningverbetering, dan kunt u aan de Huurcommissie vragen deze te beoordelen.

Heb ik recht op huurtoeslag?

Als u in verhouding tot uw inkomen teveel geld kwijt bent aan huur, dan komt u in aanmerking voor huurtoeslag. De uitbetaling van de huurtoeslag wordt, samen met de andere toeslagen, verzorgd door de Belastingdienst.

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  1. U moet 18 jaar of ouder zijn (of minderjarig en getrouwd).
  2. U en uw (eventuele) medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of hebben een verblijfsvergunning met recht op sociale voorzieningen.
  3. Iedereen die bij u woont staat ingeschreven bij de gemeente op het adres waarvoor u toeslag aanvraagt.
  4. U huurt een zelfstandige woning (met eigen voordeur, sanitaire voorzieningen en keuken).
  5. De kale huur mag in principe niet hoger zijn dan € 651,03, voor 1- en 2-persoonshuishoudens is dit bedrag € 607,46 en voor jongeren tot 23 jaar € 424,44 (prijspeil 2019).
  6. Uw inkomen mag niet te hoog zijn. Voor alleenstaanden geldt een maximum van € 22.700, voor meerpersoons huishoudens € 30.825 (prijspeil 2019). Voor huurders boven de AOW-leeftijd liggen beide bedragen € 25 lager.
  7. Als u spaargeld heeft moet dit onder het bedrag van € 30.360 per persoon liggen. In bepaalde omstandigheden gelden hogere bedragen.

Om te kijken of u in aanmerking komt voor huurtoeslag (en zorg- of kinderopvangtoeslag) kunt u een proefberekening maken op de toeslagenwebsite van de belastingdienst.