Links

Nederlandse Woonbond
De Nederlandse Woonbond is de landelijke vereniging van huurders en huurdersorganisaties. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en voor sterke huurdersorganisaties.

Woningstichting SallandWonen
SallandWonen verhuurt sociale huurwoningen in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. SallandWonen werkt aan duurzaam en betaalbaar wonen in Salland voor mensen die daar zelf minder goed in kunnen voorzien. ‘Omdat goed wonen belangrijk is! ‘

Proefberekening toeslagen
Bereken op de website van de belastingdienst zelf op hoeveel huurtoeslag, zorgtoeslag en/of kinderopvangtoeslag u recht heeft. 

Landelijke Huurcommissie
De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie voor het voorkomen, helpen oplossen en formeel beslechten van geschillen tussen huurders en verhuurders met betrekking tot de huurprijs en de servicekosten.

Buurtbemiddeling Olst-Wijhe
Ieder mens kan wel eens ergernissen of ruzies hebben met een buur. Ook in de gemeente Olst-Wijhe. Vaak beginnen de irritaties met een kleinigheid. Door er niet met elkaar over te praten kan zo’n kleinigheidje uit de hand lopen. Buurtbemiddeling is een laagdrempelig project waar buurtgenoten hun conflicten met elkaar oplossen onder begeleiding van vrijwillige buurtbemiddelaars.

Buurtbemiddeling Raalte
In elke woonwijk komt het wel eens voor: burenruzie. Of het nu gaat om geluidsoverlast, overlast van huisdieren, hangjongeren, pesterijen, een overhangende tak of scheefstaande schutting. Buren die er zelf niet uitkomen kunnen (gratis) Buurtbemiddeling inschakelen.

Melding openbare ruimte Olst-Wijhe
Ziet u iets in uw directe leefomgeving dat kapot is of een gevaarlijke situatie op (kan) leveren? Meld dit dan zo spoedig mogelijk bij de gemeente.

Melding openbare ruimte Raalte
Als er iets niet werkt of kapot is in de straat of buurt, dan vindt de gemeente Raalte het fijn als je dat meldt. Zij kunnen dan gelijk actie ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan een kapotte lantaarnpaal. Ook als je ergens overlast van hebt, kun je dat melden.

Gemeente Olst-Wijhe

Gemeente Raalte

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.