Mijn huurcontract

Het huurcontract speelt voor u als huurder een belangrijke rol. Het is immers uw garantie voor een eigen plek, uw thuis. Wanneer het huurcontract in het geding komt, kan uw wereld plotseling even totaal op zijn kop staan. U bent immers gewend aan uw huis en wilt het niet zomaar verlaten. Maar hoe zit dat eigenlijk? Mag een verhuurder zomaar het contract opzeggen en wat zijn geldige redenen? Wij geven u graag antwoord!

Hoe kan ik mijn huurcontract opzeggen?

Als u de huur wilt opzeggen dan moet u dit in principe in een aangetekende brief doen. Maar bij veel verhuurders volstaat een normaal verstuurde schriftelijke opzegging. De opzegtermijn voor de huurder is gelijk aan de betalingstermijn voor de huur. Bijna alle huurders betalen de huur per maand, de opzegtermijn is dan ook 1 maand. De huur kan per de 1e van de maand worden opgezegd, tenzij in het huurcontract iets anders is afgesproken.  Bij veel verhuurders kan het bijvoorbeeld ook per de 15e van de maand of, zoals bij SallandWonen, per iedere werkdag worden opgezegd.

Kan de verhuurder zomaar de huur opzeggen?

Een verhuurder kan de huur alleen rechtsgeldig opzeggen als deze aan drie voorwaarden  voldoet. De opzegging moet schriftelijk, per aangetekende brief, gebeuren. In de opzegging moet de reden van opzegging staan (alleen bij hospitakamers mag de verhuurder in de eerste 9 maanden zonder reden opzeggen) en als er meerdere huurders zijn (bijvoorbeeld als de huurder getrouwd is), dan moet iedere huurder apart een aangetekende opzegging ontvangen. De opzegtermijn voor de verhuurder is 3 tot 6 volle kalendermaanden. Welke termijn geldt hangt af van hoe lang het huurcontract loopt (bij het begin van het huurcontract  3 maanden, na 1 jaar 4 maanden, na 2 jaar 5 maanden en na 3 jaar of langer 6 maanden).

Gronden voor opzegging door de verhuurder

Een verhuurder mag de huur alleen opzeggen om een beperkt aantal, in de wet omschreven redenen:

 1. De huurder gedraagt zich niet als goed huurder. Bijvoorbeeld wanneer u een grote huurachterstand heeft, of als u ernstige overlast veroorzaakt.
 2. Bij het einde van een tijdelijk contract waarbij is bepaald dat u de woning moet verlaten na afloop van het contract. Let wel! Een tijdelijk huurcontract moet aan voorwaarden voldoen. Een tijdelijk contract dat niet aan de voorwaarden voldoet is automatisch een contract voor onbepaalde tijd.
 3. Wegens dringend eigen gebruik. Hieronder kunnen 2 dingen worden verstaan:
  • dringend eigen gebruik omdat de verhuurder de woning zelf wil bewonen. Dit kan pas nadat de verhuurder 3 jaar eigenaar is. Bovendien moet hij dan aantonen dat zijn belang zwaarder moet wegen dan het belang van de huurder. En de verhuurder moet de huurder andere passende woonruimte aanbieden.
  • Als de verhuurder de woning wil slopen of renoveren. Hierbij moet de verhuurder  aantonen dat dit noodzakelijk is.
 4. Als de huurder weigert een aanbod tot een redelijk nieuw huurcontract te tekenen. Dit geldt bijvoorbeeld als de verhuurder nieuwe ‘algemene bepalingen’ wil invoeren. De wijziging in het huurcontract mag geen betrekking hebben op de huurprijs.
 5. Als de verhuurder in de woning de bestemming in het bestemmingsplan wil realiseren.

Bij hospitakamers mag de verhuurder (de hospita) tijdens de eerste 9 maanden de huur zonder opgaaf van reden opzeggen.

Wat zijn je rechten bij een tijdelijk huurcontract?

Sinds 1 juli 2016 is het mogelijk om zelfstandige woningen te verhuren met een tijdelijk contact. Verhuurder en huurder maken afspraken over de duur van het contract. De maximale duur is twee jaar. Woningcorporaties mogen dit tijdelijk contract alleen aan specifieke groepen aanbieden. Voor particuliere verhuurders gelden geen beperkingen. Zie voor meer informatie de website van de Nederlandse Woonbond.

Vanaf 1 juli 2016 is voor onzelfstandige woningen (kamers) een tijdelijke huurovereenkomst mogelijk. Verhuurder en huurder maken afspraken over de duur van het contract. De maximale duur is vijf jaar. Zie voor meer informatie de website van de Nederlandse Woonbond.

Ook over andere vormen van tijdelijke verhuur kunt u meer vinden op de website van de Nederlandse Woonbond. Het gaat dan over informatie over

 • Contract grote gezinnen
 • Jongerencontract
 • Tijdelijk contract op basis van de leegstandwet
 • Bruikleen of anti-kraak
 • Campuscontract
 • Tussenhuur
 • Hospitaverhuur
 • Short Stay
 • Naar aard van korte duur