De Eerste Kamer heeft voor de tweede keer een motie van SP-senator Kox aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen de huren te bevriezen. De bijna voltallige oppositie is bang dat huurders door de stijgende huren nog meer in de problemen komen als daarnaast ook hun inkomen daalt als gevolg van de Coronacrisis.

Tot nu toe heeft minister Ollengren huurbevriezing afgewezen en huurders geadviseerd aan te kloppen bij hun verhuurder als ze in de problemen komen. Zij wil maatwerk voor huurders die het betreft en vindt een bevriezing voor de hele huursector niet nodig. De weigering van de minister om de aangenomen motie uit te voeren is voor senator Kox aanleiding geweest een motie van afkeuring tegen de minister in te dienen. Hierover wordt op 23 juni gestemd.

Bron: 10-06-20, aedes.nl: Eerste Kamer wil dat minister huurstop mogelijk maakt
16-06-20, woonbond.nl: Mail de minister om huurbevriezing
16-06-20, eerstekamer.nl: Motie van afkeuring voor minister Binnenlandse Zaken