All posts by: huurdersverenigingsalland

About huurdersverenigingsalland

Verkiezing nieuw bestuur maakt doorstart mogelijk Op 28 november hield Huurdersvereniging Salland (HVS) haar halfjaarlijkse ledenvergadering in het Annahuis in Raalte. De ledenvergadering stemde daarbij unaniem in met de benoeming van vier nieuwe leden in het bestuur. Van de twee nog zittende bestuursleden werd deze avond afscheid genomen. Het nieuwe bestuur presenteerde daarnaast haar plannen […]

Het bestuur van Huurdersvereniging Salland nodigt haar leden uit voor een Algemene Ledenvergadering op dinsdag 28 november om 19:30 uur (inloop vanaf 19 uur) in Het Annahuis, De Plas 8 in Raalte. Afscheid en welkom Deze ledenvergadering staat in het teken van de vernieuwing van het bestuur. Voorzitter Ina Duursema en penningmeester Ria Blankenvoort hebben […]

Volgens het Ministerie van Financiën laat circa 10% van de mensen toeslagen liggen. Misschien geldt dat ook voor u? Laat geen geld liggen en controleer of u recht heeft op huurtoeslag (of andere toeslagen) op de website van de Belastingdienst: Kan ik toeslag krijgen? Let op: Tot 1 september kunnen de toeslagen voor 2022 nog […]

De Nederlandse Woonbond is op zoek naar huurders die willen deelnemen aan een proefproces over financiële compensatie voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. De Hoge Raad heeft eerdere rechterlijke uitspraken bevestigd dat de Belastingdienst van 1 maart 2013 tot 1 april 2016 geen inkomensgegevens aan verhuurders had mogen verstrekken. De Woonbond wil enkele huurders die al eerder […]

Huurders van een woningcorporatie, zoals SallandWonen, met een huurprijs van meer dan € 575,03 en een laag inkomen hadden per 1 juli recht op een huurverlaging. Heb je geen huurverlaging gekregen en denk je er wel voor in aanmerking te komen? Controleer of je er alsnog recht op hebt. Kijk daarvoor op de website van […]

Wil jij als huurder of woningbezitter advies of tips met betrekking tot het vergroenen, klimaatvriendelijk(er) en of bloemrijker maken van jouw tuin? De Tuincoaches regio Raalte geven gratis en vrijblijvend advies, waarbij jouw eigen wensen en persoonlijke situatie centraal staan. Dat advies kan individueel worden gegeven, maar ook in groepsverband, zoals een straat- of buurtgezelschap. […]

Steeds vaker hebben we, ook in Nederland, te maken met extreme temperaturen. Nu de zomer is aangebroken, kunnen we wat dit betreft weer het nodige verwachten. Dan is het kunst om de hitte zoveel mogelijk buiten te houden. In een artikel van augustus 2020 heeft de Nederlandse Woonbond een aantal tips op een rijtje gezet. […]

Het bestuur van Huurdersvereniging Salland nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 21 juni om 19:30 uur bij restaurant en zalencentrum Bij Ne9en, Canadastraat 9 in Heino. Enquête Afgelopen voorjaar heeft Huurdersvereniging Salland, in samenwerking met de Nederlandse Woonbond, onder de huurders van SallandWonen een enquête uitgezet. Hiermee wilden we bij de huurders […]

De Nederlandse Woonbond, de landelijke belangenvereniging van huurders, heeft op haar website een overzicht gepubliceerd met de belangrijke regels voor huurders en woningzoekenden in 2023. De vragen die de Woonbond in het overzicht onder meer beantwoordt zijn: Wat is een sociale huurwoning? Wanneer kom ik daarvoor in aanmerking? Hoe hoog wordt in 2023 de huurverhoging? […]

Nu de energieprijzen zo hoog zijn, helpt SallandWonen haar huurders met besparen op energie en daarmee de kosten. Dat doen ze door snel kleine energiebesparende maatregelen in de woning aan te brengen. Gratis energiebesparende maatregelen De huurder kan zich aanmelden voor de ‘energiezuinige-woning-check’. Een energievakman komt dan bekijken welke energie besparende maatregelen de woning kan […]