Nieuws

De Hoge Raad heeft vorig jaar eerdere uitspraken van lagere rechters bevestigd dat de Belastingdienst van maart 2013 tot april 2016 ten onrechte informatie over het inkomen van huurders aan hun verhuurder heeft verstrekt. Huurders die als gevolg daarvan te maken hebben gehad met de inkomensafhankelijke huurverhoging, door de Nederlandse Woonbond steevast ‘gluurverhoging’ genoemd, konden […]

Steeds meer woningcorporaties zetten zogenaamde seniorenmakelaars in om ouderen in grotere eengezinswoningen te helpen met verhuizen naar een meer passende woning. Veel ouderen zien op tegen een verhuizing of overzien de kosten van het verhuizen en een andere woning niet. De inzet van de makelaars kan hen de ondersteuning bieden waarmee ze de stap naar […]

De Tweede Kamer heeft op 9 april ingestemd met verlenging van de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten. Door de verlenging blijft de maximale huurverhoging voor vrije sector huurwoningen gelijk aan de laagste van twee percentages: De gemiddelde CAO-loonontwikkeling plus 1% (in 2024 5,8 + 1,0 = 6,8%), of De inflatie plus 1 % (in 2024 4,5 […]

Dinsdag 9 april presenteerde het Nibud het rapport: Geldzaken in de praktijk 2024. Daaruit blijkt dat het de goede kant op gaat met de financiële situatie van de meeste Nederlandse huishoudens. Toch komen in het onderzoek ook groepen naar voren die op meerdere vlakken financieel kwetsbaarder en onzekerder blijven dan anderen. Dat zijn met name […]

De maximale huurverhoging voor de meeste sociale huurwoningen wordt in 2024 5,8%. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken eind december bekend gemaakt. Volgens de afspraken tussen het ministerie, de landelijke huurdersbelangenvereniging Nederlandse Woonbond, de landelijke koepel van woningcorporaties Aedes en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uit 2022 is de maximale jaarlijkse huurverhoging tot en […]

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het verhogen van de huurtoeslag in 2024. Voor huurtoeslagontvangers betekent dit dat het te ontvangen bedrag met gemiddeld € 34 per maand wordt verhoogd. Doordat de basishuur wordt verlaagd gaat iedereen die huurtoeslag ontvangt er op vooruit. Zie: 19-12-2023, woonbond.nl: Hogere huurtoeslag in 2024

Verkiezing nieuw bestuur maakt doorstart mogelijk Op 28 november hield Huurdersvereniging Salland (HVS) haar halfjaarlijkse ledenvergadering in het Annahuis in Raalte. De ledenvergadering stemde daarbij unaniem in met de benoeming van vier nieuwe leden in het bestuur. Van de twee nog zittende bestuursleden werd deze avond afscheid genomen. Het nieuwe bestuur presenteerde daarnaast haar plannen […]

Het bestuur van Huurdersvereniging Salland nodigt haar leden uit voor een Algemene Ledenvergadering op dinsdag 28 november om 19:30 uur (inloop vanaf 19 uur) in Het Annahuis, De Plas 8 in Raalte. Afscheid en welkom Deze ledenvergadering staat in het teken van de vernieuwing van het bestuur. Voorzitter Ina Duursema en penningmeester Ria Blankenvoort hebben […]