Nieuws

Door de coronacrisis heeft Huurdersvereniging Salland in 2020 geen ledenvergadering kunnen houden. Het bestuur heeft daardoor onder meer het jaarverslag over 2019 en het werkplan voor 2021 niet in een bijeenkomst met de leden kunnen bespreken. Om toch de goedkeuring van de leden voor deze jaarstukken te kunnen krijgen is toen besloten tot een schriftelijke […]

Huurdersvereniging Salland werkt vanuit een onafhankelijke positie Afgelopen week vroeg de lokale SP in Raalte en Olst-Wijhe zich hardop af of Huurdersvereniging Salland (HVS) wel doet waar ze voor is opgericht: het behartigen van de belangen van huurders in deze beide gemeenten. Het antwoord op die vraag is een simpel en volmondig “ja”. HVS is […]

De Huurcommissie heeft op verzoek van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken op haar website een registratiepunt geopend voor huurders die door de Coronacrisis betalingsproblemen hebben gekregen. Als hun verhuurder niet bereid is met de huurder naar oplossingen te zoeken, kunnen huurders dat op het meldpunt laten registreren. De minister wil met deze registratie inzicht krijgen […]

Komende zondag, 21 juni, passeert het bedrag dat sociale verhuurders aan verhuurderheffing hebben moeten afstaan het enorme bedrag van € 10.000.000.000. Corporatiekoepel Aedes vraagt daar vandaag aandacht voor in aanloop naar het algemeen overleg bouwen in de Tweede Kamer van vanmiddag. Met een teller op de website van Aedes wordt dat zichtbaar gemaakt. Aedes stelt […]

Sinds het begin van de corona uitbraak heeft SallandWonen besloten de toegang tot het kantoor te beperken. Aan medewerkers wordt gevraagd zoveel mogelijk thuis te werken. Ook aan huurders wordt gevraagd niet naar de Domineeskamp te komen en zaken zoveel mogelijk telefonisch of online te regelen. Zoals u weet houdt Huurdersvereniging Salland kantoor in het […]

Na lang wachten heeft de Raad van State geoordeeld over het hoger beroep van de Belastingdienst met betrekking tot het door de dienst verstrekken van inkomensgegevens van huurders. De bestuursrechter had eerder uitgesproken dat de Belastingdienst dit niet had mogen doen. Daarop hebben vele huurders, die te maken hadden gekregen met inkomensafhankelijke huurverhogingen (vanwege de […]