Nieuws

19okt 2020

Huurdersvereniging Salland werkt vanuit een onafhankelijke positie Afgelopen week vroeg de lokale SP in Raalte en Olst-Wijhe zich hardop af of Huurdersvereniging Salland (HVS) wel doet waar ze voor is opgericht: het behartigen van de belangen van huurders in deze beide gemeenten. Het antwoord op die vraag is een simpel en volmondig “ja”. HVS is […]

19jun 2020

De Huurcommissie heeft op verzoek van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken op haar website een registratiepunt geopend voor huurders die door de Coronacrisis betalingsproblemen hebben gekregen. Als hun verhuurder niet bereid is met de huurder naar oplossingen te zoeken, kunnen huurders dat op het meldpunt laten registreren. De minister wil met deze registratie inzicht krijgen […]

19jun 2020

Particuliere verhuurders hebben financiële motieven om te investeren in duurzaamheid. Dat blijkt uit een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving. Als de eigenaren van de circa 500.000 particuliere huurwoningen in Nederland bereid zijn te investeren in duurzaamheid doen ze dat om de woningen verhuurbaar te houden en om dwang door de overheid voor te […]

18jun 2020

Komende zondag, 21 juni, passeert het bedrag dat sociale verhuurders aan verhuurderheffing hebben moeten afstaan het enorme bedrag van € 10.000.000.000. Corporatiekoepel Aedes vraagt daar vandaag aandacht voor in aanloop naar het algemeen overleg bouwen in de Tweede Kamer van vanmiddag. Met een teller op de website van Aedes wordt dat zichtbaar gemaakt. Aedes stelt […]

17jun 2020

De Eerste Kamer heeft voor de tweede keer een motie van SP-senator Kox aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen de huren te bevriezen. De bijna voltallige oppositie is bang dat huurders door de stijgende huren nog meer in de problemen komen als daarnaast ook hun inkomen daalt als gevolg van de Coronacrisis. Tot nu toe […]

16jun 2020

Sinds het begin van de corona uitbraak heeft SallandWonen besloten de toegang tot het kantoor te beperken. Aan medewerkers wordt gevraagd zoveel mogelijk thuis te werken. Ook aan huurders wordt gevraagd niet naar de Domineeskamp te komen en zaken zoveel mogelijk telefonisch of online te regelen. Zoals u weet houdt Huurdersvereniging Salland kantoor in het […]

15jun 2020

Na lang wachten heeft de Raad van State geoordeeld over het hoger beroep van de Belastingdienst met betrekking tot het door de dienst verstrekken van inkomensgegevens van huurders. De bestuursrechter had eerder uitgesproken dat de Belastingdienst dit niet had mogen doen. Daarop hebben vele huurders, die te maken hadden gekregen met inkomensafhankelijke huurverhogingen (vanwege de […]

16mrt 2020

SallandWonen meldt op de website dat het kantoor aan de Domineeskamp in Raalte is gesloten. Dit in verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus. Zoals u weet houdt Huurdersvereniging Salland kantoor in de ontvangsthal van SallandWonen. Het bestuur van HVS heeft daarom moeten besluiten om de sluiting van het eigen kantoor ook […]

31jan 2020

De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte hebben samen met verschillende zorgpartijen het Bijzonder Zorgteam in het leven geroepen. Dit team moet ervoor zorgen dat mensen met verward gedrag zo snel mogelijk de zorg krijgen die ze nodig hebben. Samen met de betrokkene stelt het Bijzonder Zorgteam een plan op om het leven weer op de […]

21jan 2020

Huurders in de vrije sector zijn vaak duurder uit dan mensen met een eigen woning, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Door de schaarste aan huurwoningen zijn hun woningen duur geworden en zijn ze ook nog vaak slecht geïsoleerd, waardoor de maandelijkse energielasten ook hoog zijn. Volgens het AD zijn de huurprijzen in de […]