Op 29 november hebben SallandWonen en de huurdersorganisaties Huurdersvereniging Salland (HVS) en Huurdersbelangen Salland (HBSalland) de samenwerking bekroond met het ondertekenen van samenwerkingsovereenkomsten.

De afgelopen twee jaren hebben wij op een constructieve manier met elkaar samen gewerkt aan de belangen van de huurders. Om het belang van een goede relatie te benadrukken is de overeenkomst met de HVS vernieuwd. Met het ondertekenen is de samenwerking met HBSalland geformaliseerd.

Directeur SallandWonen, Marijke Kool over deze overeenkomst: “SallandWonen hecht aan een goede samenwerking met de huurdersorganisaties. Wij toetsen bijvoorbeeld ons beleid aan het standpunt van de huurdersorganisaties. Wij werken samen met gemeentes en huurdersorganisaties aan de prestatieafspraken. De huurdersorganisaties adviseren ons verder op tal van punten. Wij zien ze als een zeer belangrijke partner. Een overeenkomst waarin diverse zaken over en weer goed zijn geregeld helpt daar enorm bij.” HVS en HBSalland benadrukken het belang van deze overeenkomst ook: “Deze overeenkomst bevestigt de goede samenwerking van de laatste jaren en geeft richting voor de toekomst om samen te werken in het belang van de huurder.”

Op de foto: v.l.n.r. de heer Perton, voorzitter HBSalland, Marijke Kool, directeur-bestuurder SallandWonen en Rinus van Houte, voorzitter Huurdersvereniging Salland.