In een persbericht meldt SallandWonen dat de woningcorporaties samen met de Nederlandse Woonbond in actie komen tegen de steeds verder oplopende belastingdruk voor corporaties.

Inmiddels gaat jaarlijks de huuropbrengst van 3 maanden rechtstreeks naar de staatskas. Dit jaar betaalt SallandWonen € 9 miljoen euro aan belastingen. Geld dat niet besteed kan worden aan de verduurzaming of nieuwbouw van woningen. SallandWonen stelt dat met de € 4 miljoen, die het kwijt is aan de verhuurderheffing, 300 woningen kunnen worden verduurzaamd of 20 nieuwe woningen kunnen worden gebouwd. Naar verwachting loopt de verhuurderheffing voor SallandWonen op tot € 5,2 miljoen in 2022.

Deze week starten de corporaties een landelijke actie tegen de oplopende belastingdruk. SallandWonen ondersteunt deze actie. Veel corporaties maken deze week de verhuurderheffing over aan de Belastingdienst. Ze laten hierover veelal via twitter hun ongenoegen blijken, zoals SWZ uit Zwolle (zie foto).

Bron: 24-09-2019, sallandwonen.nl: Belastingen dwarsbomen nieuwbouw en verduurzaming

Bron: 27-09-2019, nos.nl: Woningcorporaties klagen massaal over ‘onnodig spekken staatskas’