Corporatiekoepel Aedes zegt teleurgesteld te zijn over het gebrek aan urgentie in de plannen van het demissionaire kabinet voor komend jaar. Volgens de koepel is er veel meer nodig om tegemoet te komen aan de noodkreet van de vele woningzoekenden. Wel noemt Aedes de gedeeltelijke afschaffing van de verhuurderheffing een goede, maar wel eerste stap.

Ook de landelijke belangenvereniging van huurders, de Nederlandse Woonbond, is kritisch. De bond stelt naar aanleiding van de Algemene Politieke Beschouwingen dat de verhuurderheffing van tafel moet. Met de afgesproken beperkte korting van € 500 miljoen wordt in de ogen van de Woonbond de wooncrisis ontkent.

Zie:
21-09-2021, aedes.nl: Noodkreet woningmarkt wordt niet beantwoord
24-09-2021, woonbond.nl: Verhuurderheffing moet van tafel
24-09-2021, aedes.nl: Gedeeltelijke afschaffing verhuurderheffing goede, maar wel éérste stap