In reactie op de plannen voor woningmarkt die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde, stelt de voorzitter van de koepel van woningcorporaties Aedes, Marnix Norder, dat hij positief is over het feit dat het kabinet inziet dat er iets moet gebeuren om de crisis op de woningmarkt het hoofd te bieden.

Tegelijkertijd noemt hij de korting op de verhuurderheffing van € 1 miljard voor de komende tien jaar onvoldoende. Hij wijst erop dat tegelijkertijd de belastingdruk voor corporaties enorm toeneemt, waardoor de korting van € 100 miljoen per jaar een druppel op een gloeiende plaat is. Aedes roept het kabinet op om meer te doen.

Bron: 17-09-2019, aedes.nl: Aedes: Meer nodig om woningbouw snel op gang te krijgen