In zijn blog op de website  van Aedes, de landelijke koepel van woningcorporaties, haalt Aedesvoorzitter Marnix Norder fel uit naar de Nederlandse Woonbond. Hij reageert daarmee op de oproep van de Woonbond om de huren met 10% te verlagen. De Woonbond stelt dat woningcorporaties forse winsten hebben gemaakt, terwijl steeds meer huurders moeite hebben financieel de touwtjes aan elkaar te knopen.

Norder wijst erop dat de corporaties voor een aantal enorme opgaven staan. Zo moet er een inhaalslag plaatsvinden bij de nieuwbouw van woningen, die in de afgelopen jaren achter is gebleven. En er moet gewerkt worden aan een CO2-neutrale woningvoorraad. Daarnaast besteden corporaties  veel aandacht aan de betaalbaarheid, door de huren te matigen. Dit alles kost miljarden euro’s, aldus Norder.

Bron: 08-03-2018, aedes.nl: Blog Marnix Norder: De Woonbond slaat de plank volledig mis

Zie ook: Woonbond pleit voor huurverlaging