Huurdersvereniging Salland heeft met de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe, Huurdersbelangen Salland en SallandWonen voor 2018 opnieuw afspraken gemaakt over de sociale huurwoningen in Salland. In 2018 ligt het accent, nog meer dan in 2017, op duurzaamheid.

De afspraken voor 2018 gaan in op de thema’s beschikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid. Voor de gemeente Raalte betekent dit dat SallandWonen het verduurzamen en onderhouden van huurwoningen in de wijk Westdorp gaat voorbereiden. In één van de buurtdorpen heeft SallandWonen het voornemen om een woning te splitsen in twee appartementen voor starters.

In Olst-Wijhe gaan de werkzaamheden voor het energiezuinig maken en het onderhouden van woningen in de kernen Den Nul en Boskamp van start. In Wijhe worden zes appartementen aan de Kerkstraat/Langstraat opgeleverd.

In beide gemeenten zijn de partijen in gesprek over nieuwbouwlocaties voor sociale huurwoningen en continueert en versterkt SallandWonen de aanpak om woningen te verduurzamen. Daar waar SallandWonen onderhoud gaat uitvoeren aan de woningen stemmen partijen de werkzaamheden in een wijk of kern zo goed mogelijk met elkaar af. Door het combineren van onderhoud met duurzaamheidsmaatregelen en inzet op leefbaarheid en veiligheid kan samen meer worden bereikt.

De afspraken bevestigen de constructieve samenwerking die tussen partijen is ontstaan. Eind vorig jaar zijn afspraken gemaakt die jaarlijks vertaald worden in concrete activiteiten. Door jaarlijks afspraken te maken zijn partijen continu in gesprek en wordt er ingespeeld op actualiteiten.

Op 4 december hebben Huurdersvereniging Salland, de beide gemeenten, SallandWonen  en Huurdersbelangen Salland de nieuwe overeenkomsten getekend.

op de foto v.l.n.r. |
de heren E. Croese en M. Perton van Huurdersbelangen Salland, de heer H. Baelemans van Huurdersvereniging Salland, de heer W. Wagenmans, wethouder van gemeente Raalte, mevrouw M. Kool, directeur-bestuurder SallandWonen en de heer M. Blind, wethouder gemeente Olst-Wijhe.