Het bestuur van Huurdersvereniging Salland nodigt u uit voor een Algemene Ledenvergadering op woensdag 7 december om 19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur) bij Brasserie Zwakenberg, Schoolstraat 11 in Raalte.

Wooncrisis?

Te weinig huurwoningen, oplopende wachttijden, onbetaalbare energiekosten, slecht geïsoleerde (particuliere) huurwoningen, oplopende inflatie…….. hebben we ook een wooncrisis in Olst-Wijhe en Raalte? Veel huurders hebben zorgen om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar we zien ook mooie initiatieven voor huurders: isolatie zonder huurverhoging, nieuwbouw, tijdelijke flexwoningen om snel het tekort aan te pakken en plannen voor starters op de (huur-) woningmarkt.

Samen met u

Het bestuur van Huurdersvereniging Salland wil op 7 december graag samen met u de inzet voor 2023 bepalen. Waar moet HVS haar aandacht vooral op richten? Wat zijn voor u de grootste uitdagingen voor hurend Salland? We horen het 7 december graag van u.

Daarnaast doen we nadrukkelijk een beroep op u. Contact onderhouden met onze leden, behartiging van huurdersbelangen in het overleg met SallandWonen en gemeenten, in stand houden van de organisatie, kortlopende projecten en langer lopende thema’s. Door de huidige beperkte bezetting van het bestuur kan dat niet allemaal opgepakt worden. Help ons!

Woonbond

Deze avond organiseren we samen met Sylvo Gaastra van de Woonbond, de landelijke belangenbehartiger voor hurend Nederland. Niet-leden zijn bij het tweede deel van deze bijeenkomst van harte welkom. En in deze tijd van hoge energielasten ontvangen alle bezoekers een lichtje dat weinig energie kost.

We hopen u 7 december bij Zwakenberg te kunnen begroeten.

Downloads: