Nederlanders die in armoede leven, blijken een steeds groter deel van hun inkomen aan huisvesting te moeten uitgeven. Het gemiddelde Nederlandse huishouden dat in armoede leeft, spendeert 48% van haar inkomen aan wonen. Dit is het hoogste percentage na Denemarken. Dit blijkt uit een analyse van gegevens van Eurostat, waaruit de Federatie Opvang citeert. De federatie stelt dat het in Nederland een groeiend probleem is. In 2016 bedroeg het aandeel arme huishoudens dat in ernstige woningnood 4.3%, ruim 330.000 huishoudens.

Bron: 21-03-2018, opvang.nl: Arme Nederlanders betalen steeds groter deel inkomen aan huisvesting