Aedes, de koepel van woningcorporaties, pleit voor een betere samenwerking tussen de verschillende betrokken organisaties om woonoverlast het hoofd te bieden. Er moet volgens Aedes worden gewerkt aan betere “samenwerking, afstemming en informatie-uitwisseling tussen gemeenten, zorg, welzijn en politie”.

Volgens Aedes-voorzitter Marnix Norder maken corporaties zich grote zorgen over de groeiende woonoverlast waar huurders in de sociale sector mee te maken hebben. Een toenemend deel van de overlast wordt veroorzaakt door personen met verward gedrag. Dit leidt niet alleen tot overlast voor omwonenden maar ook tot agressief gedrag naar corporatiemedewerkers.

Bron: 26-09-2019, aedes.nl: Aedes: woonoverlast neemt toe, betere regie en samenwerking noodzakelijk

Bron: 26-09-2019, nos.nl: ‘Leefbaarheid holt achteruit’: Huurders hebben vaker woonoverlast