Woningcorporaties houden bij het toewijzen van woningen rekening met het lage inkomen van huurders. Zo betalen huurders van een sociale huurwoning een huurprijs passend bij hun inkomen. Huurders die een te hoge huur betalen voor hun inkomen krijgen in 2021 mogelijk een eenmalige huurverlaging. Ook SallandWonen zal de huur van huurders met een te hoge huur verlagen.

Huurverlaging voor huurders met laag inkomen en hoge huur
Woningcorporaties voeren de huurverlaging door als iemands inkomen in 2019 laag was. En de huur hoog. Veel mensen in een sociale huurwoning betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. Zo houden woningcorporaties bij het toewijzen van een woning al rekening met het inkomen. Dit heet ‘passend toewijzen’. Toch zijn er mensen die een huur betalen die te hoog is voor hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat hun inkomen over een langere periode is gedaald. Of doordat zij in de woning kwamen wonen voordat passend toewijzen was ingevoerd.

Voor wie geldt de huurverlaging?
Voor huurders die:

 • Een sociale woning van een woning-corporatie huren (geen vrije sector huur).
 • In een eengezinswoning / appartement / flatwoning / portiekwoning wonen: (geldt niet voor kamers, woonwagens en standplaatsen).
 • En een huur betalen die hoger is dan de aftoppingsgrens (zie tabel).
 • Een laag (gezamenlijk) inkomen in 2019 hebben (zie tabel).

U hoeft niets te doen
Als u voldoet aan de voorwaarden, krijgt u de huurverlaging vanzelf. U hoeft daar niets voor te doen.

 • De Belastingdienst kijkt naar het (gezamenlijk) inkomen dat u had in 2019.
 • De Belastingdienst geeft aan SallandWonen door of u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging.
 • Als u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging, dan krijgt u vóór 1 april 2021 vanzelf een voorstel voor een huurverlaging van SallandWonen.

Op 1 april 2021 geen voorstel van SallandWonen gekregen?
Dan voldoet u niet aan de voorwaarden voor de huurverlaging. Denkt u dat u er toch voor in aanmerking zou moeten komen? Bijvoorbeeld doordat uw inkomen na 2019 is gedaald? Dan kunt u de huurverlaging zélf aanvragen. U kunt SallandWonen daarover, vanaf april 2021 tot het einde van het jaar 2021, mailen via incasso@sallandwonen.nl. U kunt hiervoor de voorbeeldbrief van de Woonbond gebruiken.

Wat zijn dan de voorwaarden om in aanmerking te komen:

 • Uw inkomen in 2020/2021 is minstens zes maanden aaneengesloten onder de geldende inkomensgrens, zoals in bovenstaande tabel. Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee.
 • De kale huurprijs die u nu betaalt moet hoger zijn dan € 633,25 (of € 678,66, zie tabel) per maand.

Wat heeft SallandWonen van u nodig:

 • Salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder als u ZZP-er bent.
 • Een verklaring over de actuele samenstelling van het huishouden: hoeveel mensen wonen er op uw adres. Deze verklaring kunt u opvragen bij uw gemeente.

Zie ook:

sallandwonen.nl: Eenmalige huurverlaging 2021
woonbond.nl: Eenmalige huurverlaging 2021