Na de sluiting, begin oktober, van de Pauluskerk in Raalte wordt er voor het terrein en het gebouw een nieuwe bestemming gezocht. Eén van de plannen daarvoor is het realiseren van een zogenaamd Knarrenhof. Stichting Knarrenhof realiseert woongemeenschappen voor ouderen, door de stichting gepresenteerd als het alternatief voor mantelzorg. Het is de bedoeling dat de bewoners elkaar ondersteunen bij de dagelijkse gang van zaken.

Tijdens een informatiebijeenkomst op 15 september bleken de parochianen enthousiast voor een dergelijk initiatief. Behalve dat het concept op bijval kan rekenen, is ook het behoud van het gebouw zelf ook een gewenst doel.

Zie:
16-09-2021, destentor.nl:  Parochianen Pauluskerk Raalte vol lof over plan voor ‘knarrenhof’ in kerk

Zie ook: knarrenhof.nl