Beste leden,

Onlangs heeft u van ons een nieuwsbrief ontvangen waarmee we u vroegen in te stemmen met een aantal voorstellen van het bestuur. Het ging om de vaststelling van ons werkplan en de begroting voor 2022, de herbenoeming van onze secretaris Hans Baelemans voor een nieuwe periode van drie jaar en een voorstel om de contributie met € 1,- per jaar te verhogen.

In de nieuwsbrief is een antwoordkaart afgedrukt die u had kunnen gebruiken om ons te laten weten of u al dan niet instemt met deze voorstellen. Helaas is het bij het drukken van de nieuwsbrief niet goed gegaan waardoor de antwoordkaart niet te gebruiken is. Wij bieden u daarvoor onze excuses aan. Dit had niet mogen gebeuren.

Binnenkort sturen we u een nieuwe antwoordkaart. Voor de inhoud van de voorstellen verwijzen we naar de eerder toegezonden nieuwsbrief. Vanwege de fout in het drukwerk en het toesturen van deze nieuwe kaart verlengen we de reactietermijn. Wij vragen u de kaart in te vullen en vóór 30 december op te sturen. Een postzegel plakken is niet nodig.

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,

W.A.J. (Hans) Baelemans,

Secretaris

 

Zie ook:

Nieuwsbrief najaar 2021

Werkplan en Begroting 2022