LEDENVERGADERING HUURDERSVERENIGING SALLAND KEURT JAARREKENING GOED

De financiële vooruitzichten voor Huurdersvereniging Salland zijn weer positief. Dat bleek tijdens de ledenvergadering van 28 juni in het Annahuis in Raalte.

Kascommissie

De kascommissie van Huurdersvereniging Salland heeft in de afgelopen weken intensief onderzoek gedaan naar het financiële reilen en zeilen van de vereniging in 2016. De commissie was vol lof over de wijze waarop de tekorten van voorgaande jaren worden weggewerkt en de boekhouding opnieuw is ingericht. Op advies van de kascommissie heeft de ledenvergadering het bestuur groen licht gegeven voor het gevoerde financiële beleid.

Website

In het tweede deel van de vergadering presenteerde Studio Ilse uit Wijhe de nieuwe website van HVS. Vanaf nu beschikt de vereniging over een frisse website, die door de aanwezige leden positief werd ontvangen. Studio Ilse heeft gekozen voor vogelkastjes als beeldmerk voor de website als symbool voor het wonen in Salland.