De Belastingdienst moet een huurder van Stichting De Alliantie, een woningcorporatie in het westen van het land, een schadevergoeding betalen. De dienst heeft de verhuurder in de jaren 2013 t/m 2015 inkomensgegevens van de huurder verstrekt terwijl dit niet was toegestaan.

Scheefwonen
Sinds 2013 is het voor verhuurders mogelijk geworden om huurders met een inkomen boven een bepaalde grens een extra hoge huurverhoging te geven. In de ogen van de overheid en veel verhuurders wonen deze huurders, gezien hun inkomen, in een te goedkope woning. Dit wordt ook wel ‘scheefwonen’ genoemd. Het doel van deze maatregel is om deze huurders te bewegen naar een duurdere koop- of huurwoning te verhuizen, waardoor de goedkopere woning beschikbaar komt voor huurders met een lager inkomen.

Gluurverhoging
Om te weten of huurders tot de groep ‘scheefwoners’ behoren, verstrekt de Belastingdienst sinds 2013 aan verhuurders gegevens over de hoogte van het inkomen. De verhuurders mogen bij deze huurders vervolgens ieder jaar een huurverhoging doorvoeren die tot 4% hoger was dan de huurverhoging voor andere huurders. Met de landelijke belangenvereniging van huurders, de Nederlandse Woonbond, heeft Huurdersvereniging Salland zich altijd fel tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging verzet. De Woonbond noemt de inkomensafhankelijke huurverhoging consequent ‘gluurverhoging’, vanwege de privacy-schending door de Belastingdienst.

Uitspraak
De rechter heeft nu bepaald dat de wettelijke basis voor het verstrekken van de inkomensgegevens tot 2016 ontbrak en dat de betrokken huurder over die periode recht heeft op een schadevergoeding van de Belastingdienst. In 2016 heeft toenmalig minister van wonen, Stef Blok, het verstrekken van inkomensgegevens wettelijk wel mogelijk gemaakt.

Modelbrief te downloaden op website Woonbond
De Nederlandse Woonbond heeft op haar website een modelbrief geplaatst waarmee huurders, die te maken hebben gehad met een inkomensafhankelijke huurverhoging, een schadevergoeding van de Belastingdienst kunnen vragen. Met een ook op de website van de Woonbond beschikbaar gemaakt excel-bestand kan

de hoogte van de schade berekend worden.

Had u al in 2013 te maken met de inkomensafhankelijke huurverhoging? Dien uw claim dan voor 1 juli bij de Belastingdienst in om verjaring te voorkomen.

Inkomensafhankelijke huurverhoging in Salland

In 2013 geen inkomensafhankelijjke huurverhoging SallandWonen
SallandWonen heeft in 2013 nog afgezien van het doorvoeren van de inkomensafhankelijke huurverhoging. In 2014 en 2015 gebeurde dit wel. De daarbij gehanteerde huurverhogingspercentages vindt u in de tabel elders op deze pagina.

Overige verhuurders in Salland
Andere verhuurders in onze regio hebben meestal ook gebruik gemaakt van de mogelijheid om de huren extra te verhogen voor huurders met een hoger inkomen. Of dat ook in uw geval zo was kunt u terugzien in de aanzeggingen van de huurverhoging, die u in de genoemde jaren van uw verhuurder heeft ontvangen.

Vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@huurdersverenigingsalland.nl of bel 0572 – 357 256.

U kunt ons ook bezoeken op woensdag- en vrijdag-morgen van 9 -12 uur. Domineeskamp 1, 8102 CC Raalte.

Bron: 31-05-2018, woonbond.nl: Belastingdienst moet schade gluurverhoging vergoeden
Bron: 26-04-2018, rechtspraak.nl: Uitspraak Rechtbank Den Haag