Woningcorporaties hebben in 2019 de huren gemiddeld met 1,7% verhoogd. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Companen (Monitoring huurbeleid 2019) in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In de particuliere huursector was de gemiddelde huurstijging 3%. Volgens de Nederlandse Woonbond is de beperkte huurstijging te danken aan het Sociaal Huurakkoord dat de landelijke belangenbehartiger van huurders heeft gesloten met de koepel van woningcorporaties Aedes. Daarin is de afspraak gemaakt dat de huren gemiddeld met niet meer dan het inflatiepercentage zullen worden verhoogd.

Bron: 21-11-2019, woonbond.nl: Sociaal huurakkoord dempt huurstijging in corporatiesector