De inkomensafhankelijke huurverhogingen van sociale huurwoningen van de laatste jaren hebben weinig effect gehad op de doorstroming. Dit blijkt uit een onderzoek van het ING Economisch Bureau. Sinds 2013 is de huurverhoging van sociale huurwoningen inkomensafhankelijk, vooral om ‘scheefwonen’ tegen te gaan.

Voor het geringe effect noemt ING meerdere oorzaken:

  • Grote levensveranderingen, zoals een relatie aangaan, kinderen krijgen of scheiden hebben een veel grotere invloed op verhuisgedrag dan financiële veranderingen.
  • Veel ‘scheefwoners’ zijn al wat ouder. Zij zijn honkvast en zullen niet zomaar bewegen als gevolg van een huurverhoging.
  • De financiële prikkel van de kleine inkomensafhankelijke huurverhoging is onvoldoende, omdat scheefwoners weinig alternatieven hebben.
  • Vier op de tien huurders willen eigenlijk liever kopen. Maar het benodigde spaarbedrag dat zij moeten meebrengen om dit te kunnen financieren wordt groter, nu het maximale leenbedrag jaarlijks daalt. Zij beschikken vaak niet over het benodigde geld.

Bron: 29-08-2017, ing.nl: Inkomensafhankelijke huurverhoging heeft weinig effect