Het hoger beroep dat de Belastingdienst heeft ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank dat een schadevergoeding moet worden betaald aan een huurder van wie de inkomensgegevens zijn gedeeld met de verhuurder dient op 8 april.

In de uitspraak had de rechtbank geconcludeerd dat het verstrekken van de inkomensgegevens van 2013 tot 2016 niet had gemogen. De extra (inkomensafhankelijke) huurverhoging die de huurder daardoor van zijn verhuurder in die jaren kreeg opgelegd kon de huurder daardoor bij de Belastingdienst claimen. De uitspraak was voor veel huurders aanleiding om ook een schadeclaim bij de Belastingdienst in te dienen.

Ook Huurdersvereniging Salland heeft meerdere huurders geholpen met het indienen van een dergelijke claim. Daarbij ging het al gauw over enkele honderden euro’s. De belastingdienst heeft deze huurders laten weten de claim niet inhoudelijk te behandelen totdat er een uitspraak is in het hoger beroep. Na 8 april zal hierover dus meer duidelijk worden.

Bron: 07-02-2019, woonbond.nl: Hoger beroep schadevergoeding Gluurverhoging dient in april