Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek stegen de huren over de afgelopen zes jaren gemiddeld met 18,5%. In dezelfde periode bedroeg de inflatie 8,5%. Daarmee zijn de gemiddelde huurprijzen vanaf 2013 dus 10% boven inflatie gestegen. In de jaren voor 2013 lagen beide percentages vee dichter bij elkaar. De oorzaak van de grotere huurstijgingen ligt in de ruimere mogelijkheden die verhuurders sinds 2013 hebben om de huren te verhogen. Zo mag de huur jaarlijks verhoogd worden met het inflatiepercentage plus een opslag. Deze opslag mag bij huurders met een iets hoger inkomen extra groot zijn (de inkomensafhankelijke huurverhoging).

Bron: 05-09-2018, cbs.nl: Huren stijgen in 2018 sneller dan in 2017