Huurverhoging

De maximale gemiddelde huurverhoging voor sociale huurwoningen zal op 1 juli 2022 2,3% bedragen. Hoeveel de maximale huurverhoging voor individuele woningen zal zijn wordt later door het kabinet bekend gemaakt. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit, net als in voorgaande jaren, inflatie plus 1% zijn.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

De berekening van de inkomensafhankelijke huurverhoging, voor huurders in een sociale huurwoning met een hoger inkomen, verandert in 2022. Er wordt niet meer gerekend met een percentage maar met een bedrag van maximaal € 50 of € 100 (afhankelijk van de hoogte van het inkomen). De inkomensgrens waarboven een inkomensafhankelijke huurverhoging mag worden toegepast is ook afhankelijk van de omvang van het huishouden. Voor eenpersoonshuishoudens gelden andere grenzen dan voor meerpersoonshuishoudens (zie tabel).

Vrije sector

De maximale huurverhoging voor vrije sectorwoningen is inflatie plus 1%. In 2022 betekent dit een maximale huurverhoging van 3,3%.

Nieuwe inkomensgrenzen toewijzing sociale huurwoningen

Bij het toewijzen van sociale huurwoningen van woningcorporaties gelden in 2022 nieuwe inkomensgrenzen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar de grootte van het huishouden. Per 1 januari gelden de volgende inkomensgrenzen:

  • Alleenwonend: maximaal jaarinkomen € 40.765
  • Meerpersoonshuishouden: maximaal (gezamenlijk) jaarinkomen € 45.014

Zie ook:
17-12-2021, woonbond.nl: Wat verandert er voor huurders in 2022?
17-12-2021, aedes.nl: Huurbeleid in 2022
sallandwonen.nl: Inkomenstabel woningtoewijzing 2022