Huurders hebben vaker moeite om de eindjes aan elkaar te knopen dan huiseigenaren. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rabobank. Ze staan vaker rood, kunnen minder sparen, moeten vaker spaargeld aanspreken voor de vaste lasten en hebben vaker te maken met stijgende woonlasten. Daar komt bij dat doorstromen naar een koopwoning door de sterk gestegen huizenprijzen voor veel huurders onmogelijk is.

Deze achterstand op huiseigenaren geldt niet alleen voor huurders in de sociale sector maar ook voor huurders in de vrije sector.

Zie:
10-09-2021, economie.rabobank.com: Vaker roodstand en te laat betaalde rekeningen onder huurders