Huurdersvereniging Salland werkt vanuit een onafhankelijke positie

Afgelopen week vroeg de lokale SP in Raalte en Olst-Wijhe zich hardop af of Huurdersvereniging Salland (HVS) wel doet waar ze voor is opgericht: het behartigen van de belangen van huurders in deze beide gemeenten. Het antwoord op die vraag is een simpel en volmondig “ja”.

HVS is ‘aan de bak’
“SP vindt dat Huurdersvereniging Salland aan de bak moet” kopte op 15 oktober een artikel op de website opninieinsalland.nl. In het artikel wordt gesteld dat veel huurders het vertrouwen in HVS kwijt zijn. ‘Aan de bak’ zijn is voor HVS echter de dagelijkse praktijk.

Zo heeft SallandWonen, na aandringen door HVS, haar inspanningen vergroot om huurders die door de coronacrisis mogelijk in de financiële problemen komen ook daadwerkelijk te bereiken en te helpen. En de gemeenten spreken particuliere verhuurders aan op hun verantwoordelijkheid om ook hun woningbezit te verduurzamen, nadat HVS hiervoor heeft gepleit. Dit zijn enkele recente voorbeelden van zaken die HVS bereikt heeft.

Meld u zich
Individuele huurders weten HVS ook veelvuldig te vinden als ze vragen of problemen ervaren in hun persoonlijke woonsituatie. “Maar”, zo stelt HVS-voorzitter Hans Baelemans “als er huurders zijn die vinden dat wij onvoldoende oog hebben voor hun zorgen, zoals de SP stelt, dan horen wij dat heel graag. Ik zou tegen hen willen zeggen: meld u zich”.

Onafhankelijk
HVS doet haar werk vanuit een onafhankelijke positie. De huurdersvereniging is onafhankelijk van SallandWonen en andere verhuurders, onafhankelijk van gemeenten en ook onafhankelijk van politieke partijen. Baelemans: “Wij hechten daar veel waarde aan. HVS is zelfstandig in haar standpuntbepaling, onafhankelijk van een bepaalde politieke overtuiging. De belangen van de Sallandse huurders zijn voor ons leidend. De standpuntbepaling gebeurt zoveel mogelijk samen met onze achterban”.

Nul procent
Een van die standpunten die de huurdersvereniging recent heeft ingenomen is dat SallandWonen voor 2021 zou moeten afzien van de huurverhoging. Ze denkt daar voldoende argumenten voor te kunnen aandragen. Baelemans: “Juist de huurders zullen door de coronacrisis opnieuw in de hoek zitten waar de klappen vallen, net als bij de financiële crisis van 10 jaar geleden. Wij willen graag zien dat SallandWonen daar oog voor heeft en naar handelt”.

Vriendelijk bedankt
HVS gaat graag in gesprek met de lokale politiek, dus ook met de SP, maar slaat het aanbod voor begeleiding en ondersteuning door de SP vriendelijk af. Baelemans: “Als de SP bij ons zaken onder de aandacht wil brengen, zijn ze natuurlijk van harte welkom. Maar voor een intensieve samenwerking staan wij niet open. Dat zou ten koste gaan van onze onafhankelijke positie, hoezeer we het op punten ook met elkaar eens zullen zijn”.