Door de oorlog in Oekraïne hebben we in Nederland te maken met een forse inflatie en onbetaalbare energieprijzen. Huurdersvereniging Salland (HVS) maakt zich dan ook grote zorgen over de vraag of mensen in staat blijven hun energierekening en boodschappen te betalen. Elk initiatief om de invloed van de hoge prijzen op de koopkracht van mensen te beperken verdient dan ook waardering. HVS heeft veel waardering voor de stap die de gemeente Raalte zet om de gemeentelijke woonlasten, in ieder geval in 2023 en 2024, niet te verhogen.

Kanttekening

Toch wil HVS daar een kanttekening bij maken. Niet alle huishoudens in de gemeente profiteren namelijk in gelijke mate van de bevriezing van de gemeentelijke woonlasten. De bijna 5.000 huurders (31% van het totaal aantal huishoudens) betalen geen onroerendzaakbelasting en hebben dus geen baat bij bevriezing daarvan. En juist deze groep huishoudens behoort grotendeels tot de lagere inkomensgroepen, die dergelijke financiële hulp het hardst nodig hebben.

 ‘Wij denken dat een eerlijkere verdeling meer recht doet aan de intentie van de gemeente Raalte’ Ina Duursema, voorzitter HVS

Daarom pleit HVS in een brief aan B&W en gemeenteraad ervoor om de onroerendzaakbelasting wél te verhogen en de meeropbrengst daarvan om te zetten in een korting op de riool- en/of afvalstoffenheffing.

 Ina: “Op deze manier komt het voordeel van het niet verhogen van de gemeentelijke woonlasten in gelijke mate terecht bij alle huishoudens in Raalte. Daarmee wordt de intentie van de gemeente recht gedaan om het wonen voor alle inwoners zo betaalbaar mogelijk te houden.”