Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het verhogen van de huurtoeslag in 2024. Voor huurtoeslagontvangers betekent dit dat het te ontvangen bedrag met gemiddeld € 34 per maand wordt verhoogd. Doordat de basishuur wordt verlaagd gaat iedereen die huurtoeslag ontvangt er op vooruit.

Zie: 19-12-2023, woonbond.nl: Hogere huurtoeslag in 2024