Huurders die huurtoeslag ontvangen profiteren niet mee van het verbeterde economische tij. Waar huiseigenaren hun vermogen zagen groeien, bleef dat van deze huurders achter. Dit stelt Jan Latten, sociaal demograaf bij het Centraal Bureau voor de Statistiek en bijzonder hoogleraar demografie aan de Universiteit van Amsterdam, in zijn column op stadszaken.nl.

Het vermogen van huurtoeslagontvangers nam ten opzichte van 2015 zelfs af tot 1.100 euro, waardoor de buffer om onverwachte kosten te kunnen dekken vaak onvoldoende is. Volgens Latten kunnen deze huurders onvoldoende aanhaken bij de verbeterde conjunctuur, de groeiende werkgelegenheid en de mogelijkheden op inkomensverbetering. Hij sluit zijn column af met het uitspreken van de vrees dat de sociale huurder gemarginaliseerd wordt.

Bronnen:

26-02-2018, stadszaken.nl: Doorsnee vermogen groeit, behalve voor groeiend aantal huurders met huurtoeslag

06-03-2018, woonbond.nl: Huurder met recht op toeslag steeds armer