De huurverhoging per 1 juli 2018 zal voor huishoudens met een inkomen tot en met 41.056 euro maximaal 3,9% bedragen. Dat heeft de rijksoverheid onlangs laten weten. Voor woningcorporaties geldt daarbij bovendien dat de gemiddelde huurverhoging niet hoger mag zijn dan 2,4% (inflatie van 1,4% plus 1%). Voor huurders van een sociale huurwoning met een inkomen boven 41.056 euro geldt een maximale huurverhoging van 5,4%.

In de afgelopen paar jaar mochten woningcorporaties de huren gemiddeld ook verhogen met het inflatiepercentage plus 1%. SallandWonen heeft dit in overleg met Huurdersvereniging Salland echter beperkt tot het inflatiepercentage (in 2017: 0,3%).

Bron: 20-12-2017, rijksoverheid.nl: Huren 2018: gemiddelde huurverhoging bij woningcorporaties maximaal 2,4 procent