Huurders met een laag inkomen en een hoge huur hebben dit jaar recht op huurverlaging. Bij huurders die in 2019 al een inkomen onder de inkomensgrens hadden is de huurverlaging eerder dit jaar al doorgevoerd. Maar ook huurders van wie het inkomen na 2019 tot onder de grens is gedaald, komen mogelijk in aanmerking voor huurverlaging. Dit moet u dan zelf aanvragen.

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor huurverlaging?

Om in aanmerking te komen voor huurverlaging moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U moeten aantonen dat hun huishoudinkomen in de zes maanden vóór het verzoek is gedaald tot 50% van de inkomensgrens uit de inkomenstabel. Het inkomen van kinderen tot 27 jaar telt niet mee.
  • De kale huurprijs die u nu betaalt moet hoger zijn dan 633,25 (of 678,66) euro per maand.
  • Zie voor een nadere specificatie de tabel hiernaast.

Bij het aanvragen van de huurverlaging kunt u gebruik maken van de modelbrief van de Nederlandse Woonbond. Deze is te vinden op de website van de Woonbond (Modelbrief huurverlaging 2021)

Zie:
29-11-2021, sallandwonen.nl: Misschien heeft u recht op huurverlaging!