De woninghuren lagen in juli 2017 gemiddeld 1,6 procent hoger dan in juli 2016. Dit is de laagste huurstijging sinds 2010. De huurstijging van de sociale huurwoningen bij de woningcorporaties was met 1,1 procent relatief laag. Bij de overige verhuurders stegen deze huren 2,5 procent. De huren van duurdere woningen in de vrije sector stegen met 2,3 procent. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De gemiddelde huurstijging lag bij SallandWonen op 0,3 procent. Een percentage dat overeenkomt met het inflatiepercentage over 2016.  Dit jaar was er voor het eerst sinds de jaren negentig de mogelijkheid om op basis van de huursombenadering verschillende huurverhogingen voor verschillende huurders te berekenen. Voor de huurders van SallandWonen betekende dit dat de huurverhoging varieerde van 0,0 procent tot 0,5%.

Bron: 07-09-2017, cbs.nl: Laagste huurstijging sinds 2010