In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Ollengren  van Binnenlandse Zaken op 22 februari haar plannen uiteengezet met betrekking tot het huren.

Gedifferentieerde inkomensgrens
In de huidige regelgeving is alleen het inkomen bepalend of woningzoekenden in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. De inkomensgrens ligt in 2019 op € 38.035 en voor een beperkt deel van de beschikbare woningen op € 42.436. Minister Ollengren is van plan de inkomensgrens afhankelijk te maken van de samenstelling van het huishouden. Voor meerpersoonshuishoudens gaat dan een hogere inkomensgrens gelden dan voor alleenstaanden. De minister stelt dat er dan een betere balans ontstaat tussen het besteedbare inkomen (na aftrek van de woonlasten) van kleine en grotere huishoudens.

Grotere inkomensafhankelijke huurverhoging
Verder wil de minister huurders met een hoger inkomen sneller de maximale huurprijs voor hun sociale huurwoning laten betalen. Voor huurders met een inkomen van meer dan 2x modaal (in 2019: € 72.000) zou de huurprijs in een keer naar de liberalisatiegrens (in 2019: € 720,42, of de maximale huurprijs voor die woning als die lager is) verhoogd moeten kunnen worden. Voor huurders met een hoger inkomen dat onder 2x modaal ligt zou dat in een aantal jaren moeten kunnen worden bereikt. Daarbij is het de bedoeling de lagere middeninkomens te ontzien.

Lokaal maatwerk
Volgens minister Ollengren is de regelgeving soms zo specifiek dat corporaties daardoor onbedoeld belemmerd worden in de uitoefening van hun taken. Daarnaast krijgen corporaties te maken met maatschappelijke ontwikkelingen waarvoor de Woningwet niet altijd voldoende mogelijkheden biedt. Door de regelgeving minder gedetailleerd te maken wil ze specifieke oplossingen voor lokale problemen mogelijk maken.

Bron: 22-02-2019, rijksoverheid.nl: Kabinet neemt maatregelen voor beter betaalbare huurmarkt