De Nederlandse Woonbond heeft aan de hand van gepubliceerde uitspraken van de Huurcommissie geconcludeerd dat er voor huurders, die de hoogte van hun huurprijs bij aanvang van de huurovereenkomst laten toetsen, in 2018 in 58% van de gevallen een lagere huurprijs wordt vastgesteld. Het gaat daarbij gemiddeld om een bedrag van maar liefst € 270.

De Woonbond stelt in de berichtgeving impliciet dat het bij de ‘winnende’ huurders (vooral) gaat om huurders in de particuliere sector. Wel is het percentage huurders dat de procedure succesvol afsluit afgenomen ten opzichte van 2017. De Woonbond wijt dit aan het feit dat de WOZ-waarde is gaan meetellen in de bepaling van de maximale huurprijs, waardoor deze in schaarste gebieden sterk is gestegen. Verder is de grens van de sociale huursector vier jaar lang bevroren geweest. Dit is voor de Woonbond reden om te pleiten voor het vergroten van de huurprijsbescherming voor huurders in de vrije sector.

Bron: 25-01-2019, woonbond.nl: Forse huurverlaging voor nieuwe huurders die aanvangshuur lieten toetsen